ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Borderline Müsinöz Tümör Zemininde Gelişen Apendiks Mukoseli: Olgu Sunumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 163-165

Borderline Müsinöz Tümör Zemininde Gelişen Apendiks Mukoseli: Olgu Sunumu

Mustafa Kaya, İbrahim Atak, Ali Kılıç, Gözde Kır, Orhan Alimoğlu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Apendiks mukoseli apendiks lümenin anormal mukus birikimi nedeniyle genişleyip kistik bir kitle haline gelmesidir. Kırk üç yaşında erkek hasta 2 gündür devam eden karın ağrısı nedeniyle acil servise başvurdu.

Anahtar Kelimeler: Borderline musinöz tümör, apendiks, mukoseli.

Apendix Mucocele Appearing on the Base of borderline Mucinous Tumor

Mustafa Kaya, İbrahim Atak, Ali Kılıç, Gözde Kır, Orhan Alimoğlu
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

Appendix mucocele of the appendix lumen due to abnormal accumulation of mucus is that expands into a cystic mass. Forty-three-year-old male patient was admitted to the emergency room because of abdominal pain continued for 2 days.

Keywords: Borderline mucinous tumor, appendix, mucocele.

Mustafa Kaya, İbrahim Atak, Ali Kılıç, Gözde Kır, Orhan Alimoğlu. Apendix Mucocele Appearing on the Base of borderline Mucinous Tumor. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 163-165

Sorumlu Yazar: Mustafa Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale