ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Delibal Zehirlenmesinin Neden Olduğu Nodal Ritimli Bir Olgu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 162-166

Delibal Zehirlenmesinin Neden Olduğu Nodal Ritimli Bir Olgu

Özcan Pişkin1, Nurettin Kurt2, Volkan Hancı3
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Deli bal zehirlenmesi, Rhododendron çiçeklerinden üretilen ve grayanotoksin içeren balın tüketilmesiyle ortaya çıkar. Grayanotoksinler hücre membranlarındaki sodyum kanallarına bağlanarak etkilerini gösterirler. Ülkemizde görülen deli bal zehirlenmeleri olgularının hemen tamamı Karadeniz bölgesinden bildirilmiştir. İnsanda zehirlenme belirtileri doza bağlıdır ve birkaç dakika ile iki veya daha fazla saat süren latent bir periyoddan sonra ortaya çıkar. İlk belirtiler, tükürük sekresyonunda artış, kusma, ağız çevresi ve ekstremitelerde parestezidir. Tipik zehirlenme tablosu; sindirim sistemi irritasyon bulguları, hayatı tehdit edebilen bradikardi ve hipotansiyon ile santral sinir sistemi etkilenimi bulgularıyla oluşur. Olgu sunumumuzda deli bal zehirlenmesi olan bir olgu dolayısıyla, deli bal zehirlenmelerinde tanı ve tedavi yaklaşımlarını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Andromedotoksin, deli bal, grayanotoxin, zehirlenme.

Nodal Rhythm Caused Mad Honey Poisoning (A Case Report) Mad Honey Poisoning

Özcan Pişkin1, Nurettin Kurt2, Volkan Hancı3
1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü
3Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

“Mad honey” poisoning emerges after eating grayanotoxin containing honey called “mad honey” produced from Rhododendron flowers. Grayanotoxins act by binding the sodium channels on the cell membrane. Most of the reported mad honey cases in Turkey are from the Black Sea coast of the country. The symptoms of human toxication is dose-related and appears after a latent period of a few minutes or 2 and more hours. The early symptoms are hypersalivation, vomiting and paresthesia in perioral area and extremities. Digestion system irritation symptoms, life-threatening bradycardia, hypotension and central nervous system failure symptoms are the typical presentation. We aimed to draw attention to mad honey intoxication through a case report.

Keywords: Andromedotoxin, grayanotoxin, mad honey, poisoning.

Özcan Pişkin, Nurettin Kurt, Volkan Hancı. Nodal Rhythm Caused Mad Honey Poisoning (A Case Report) Mad Honey Poisoning. Haydarpasa Numune Med J. 2012; 52(3): 162-166

Sorumlu Yazar: Özcan Pişkin, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale