ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Anımsanmayabilen Bir Hastalık: Tularemi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 85-87

Lenfadenit Ayırıcı Tanısında Anımsanmayabilen Bir Hastalık: Tularemi

Duygu Sömen Bayoğlu1, Can Aydın2, Veysel Bayoğlu3, Çağatay Nuhoğlu4, Barış Avşar5, Hakan Çankaya6
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan Dr.
3Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzman Dr.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr. Şef Vekili.
5Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Dr
6Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

Tularemi, F. tularensis’in yol açtığı, çeşitli klinik formları olan zoonotik bir hastalıktır. Tulareminin özellikle orofaringeal formu üst solunum yolu infeksiyonu belirtileri ve bulgularıyla karışmakta, ayırıcı tanıda tularemi düşünülmezse tanı ve tedavi süreci uzamaktadır. Bu yazımızda yaklaşık 2 aydır olan boyunda şişlik, ağrı şikâyetleriyle bize başvuran ve tularemi tanısı alan bir olgu sunulmaktadır. Olgumuzda lenf nodlarında abse formasyonu gelişmiş ve 2 kez drene edilmiştir. Sonuç olarak özellikle baş ve boyun bölgesindeki lenfadenit ayırıcı tanısında tularemi de gözönünde bulundurulursa tularemi hastalarının tanı ve tedavisinde gecikilmeyeceği ve abse formasyonunun önlenebileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lenfadenit, tularemi, çocuk.

Tularemia Elusive Etiology In Differantial Diagnosis Of Cervical Lymphadenitis

Duygu Sömen Bayoğlu1, Can Aydın2, Veysel Bayoğlu3, Çağatay Nuhoğlu4, Barış Avşar5, Hakan Çankaya6
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr.
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Asistan Dr.
3Yakacık Doğumevi ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzman Dr.
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, Uzman Dr. Şef Vekili.
5Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi, Dr
6Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, KBB Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi, Prof. Dr.

Tularemia is a zoonotic disease that has different clinical manifestations, caused by Francisella tularensis. Oropharyngeal type is usually presented with upper respiratory tract symptoms. So that if not considered in differential diagnosis, treatment of tularemia is prolonged. In this case, we reported that, child with lymphadenopathy in neck for two months has been diagnosed with tularemia. The lymphadenopathy became abcess formation and was drained two times. We concluded that, for the differential diagnosis of lymphadenopathy in neck and head region, tularemia should be considered so it’s possible to treat earlier and to prevent abcess formation.

Keywords: Lymphadenopathy, tularemia, child.

Duygu Sömen Bayoğlu, Can Aydın, Veysel Bayoğlu, Çağatay Nuhoğlu, Barış Avşar, Hakan Çankaya. Tularemia Elusive Etiology In Differantial Diagnosis Of Cervical Lymphadenitis. Haydarpasa Numune Med J. 2011; 51(2): 85-87

Sorumlu Yazar: Duygu Sömen Bayoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale