ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Journal of Psychiatric Nursing
Hipofiz Adenom dokularından elde edilen patoloji kesitlerinde OX40 gen ekspresyon düzeyi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Baskıdaki Makaleler: HNHJ-99076 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.99076

Hipofiz Adenom dokularından elde edilen patoloji kesitlerinde OX40 gen ekspresyon düzeyi

Buruc Erkan1, Ozan Barut1, Baris Colluoglu1, Mustafa Kılıç2, Utku Adılay3, Metehan Eseoğlu1, Doğan Güçlühan Güçlü4, Ozan Haşimoğlu1, Osman Tanriverdi1, Ömür Günaldı1
1Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Başakşehir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
2Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE
3Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Balıkesir, TÜRKİYE
4Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, TÜRKİYE

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, PA dokularından alınan patoloji kesitlerinde OX40 gen ekspresyon düzeyinin ve hastaların periferik kan örneklerinde dolaşımdaki OX40L düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca tümörün tipine, histopatolojik ve immünhistokimyasal özelliklerine bağlı olarak bulgular değerlendirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma iki grup (Çalışma/Kontrol) ile yürütülmüştür. Çalışma grubu (Grup 1) PA tanısı ile ameliyat edilen hastalardan (n=49) oluşturulmuştur. Kontrol grubu (Grup 2), mezial temporal skleroz nedeniyle epilepsi ve tedavisi için temporal lobektomi yapılan hastalardan (n=10) alınan beyin dokusu örnekleridir.
BULGULAR: PA'lı hastaların doku OX-40 gen ekspresyon düzeylerinin kontrol grubunun gen ekspresyon düzeylerinden farklı olmadığını bulduk. Hipofiz ox40-doku parametre ölçüm değerinin hasta bulgu özellikleri ile karşılaştırılması sonucunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: PA'lar, çeşitli prognostik modellere ve tedaviye yanıtlara yol açan hücre davranışını ve epigenetik modifikasyonları değiştirmiştir. Hastalık ilerledikçe, bağışıklık faktörlerinin yukarı ve aşağı regülasyonu, bağışıklık sistemi ve tümör hücreleri arasındaki etkileşimi teşvik eder. Böylece yeni teşhis ve tedavi stratejileri için potansiyel bir hedef olarak hizmet etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hipofiz adenomları, OX40, gen expresyonu

OX40 gene expression level on pathology sections obtained from Pituitary Adenomas tissues

Buruc Erkan1, Ozan Barut1, Baris Colluoglu1, Mustafa Kılıç2, Utku Adılay3, Metehan Eseoğlu1, Doğan Güçlühan Güçlü4, Ozan Haşimoğlu1, Osman Tanriverdi1, Ömür Günaldı1
1Department of Neurosurgery, Basaksehir, Health Sciences University; Cam and Sakura City Hospital, Istanbul, TURKEY
2Department of Neurosurgery, Health Sciences University; Sisli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital, Istanbul, TURKEY
3Department of Neurosurgery, Balikesir University Faculty of Medicine, Balikesir, TURKEY
4Department of Neurosurgery, Health Sciences University; Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, TURKEY

INTRODUCTION: In this study is was aimed to determine OX40 gene expression level on pathology sections obtained from PA tissues, and the level of circulating OX40L in peripheral blood samples of patients. Also it was aimed to evaluate the findings depending on the type, histopathological and immunohistochemical features of the tumor.
METHODS: The study was conducted with two groups (Study/Control). The study group (Group 1) consisted of patients (n=49) operated with the diagnosis of PA. The control group (Group 2) is the brain tissue samples obtained from patients (n = 10) who underwent temporal lobectomy for the and treatment of epilepsy due to mesial temporal sclerosis.
RESULTS: We found out that the tissue OX-40 gene expression levels of patients with PA did not differ from the gene expression levels of the control group. There was no statistically significant difference was found as a result of the comparison of pituitary ox40-tissue parameter measurement value with patient finding characteristics
DISCUSSION AND CONCLUSION: PAs have altered cell behavior and epigenetic modifications that lead to various prognostic patterns and responses to treatment. As the disease progresses, up- and down-regulation of immune factors promotes the interaction between the immune system and tumor cells. Thus it serves as a potential target for new diagnostic and therapeutic strategies.

Keywords: Pituitary adenomas (PA), OX40, gene expressionSorumlu Yazar: Buruc Erkan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale