ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Highly differentiated follicular carcinoma arising from struma ovarii (strumosis) presenting as pseudo-Meigs syndrome with elevated CA125 level: a case report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-00236 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.00236

Highly differentiated follicular carcinoma arising from struma ovarii (strumosis) presenting as pseudo-Meigs syndrome with elevated CA125 level: a case report

Olcay Kurtulan1, anil erturk2, Nejat Ozgul3, Alp Usubütün1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara
2Hacettepe University, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara
3Hacettepe University, Department of Obstetrics and Gynecology, Division of Gynecologic Oncology, Ankara

A seventy-five year-old woman presented with left ovarian mass, ascites, unilateral pleural effusion and elevated CA125 levels. Clinical and radiological findings were highly suspicious for a malignancy. The patient underwent surgical excision of the uterus and infracolic omentum, and an intraoperative consultation was performed. Ovarian mass was diagnosed as "struma ovarii" and no other surgical procedure was performed. Histopatologic examination showed struma ovarii on left ovary and bland-looking thyroid tissue implants on omentum and hernia sac. The patient diagnosed as “highly differentiated follicular carcinoma arising from struma ovarii” (HDFCO). No additional therapy was recommended to the patient and after a 53 months of follow-up no recurrence was identified.
HDFCO previously named strumosis is characterized by the presence of thyroid tissue in the peritoneal cavity with a bland morphology. Pseudo-Meigs syndrome with elevated serum CA125 levels in a 75 years old lady is highly suspicious for malignancy, but HDFCO is an entity with a benign clinical course; that shows the importance of intraoperative consultation. We describe the first case of HDFCO (strumosis) presenting as Pseudo-Meigs syndrome with elevated serum CA125 levels.

Keywords: pseudo-Meigs’ syndrome, strumosis, struma ovarii, CA125

Psödo-Meigs sendromu ve artmis CA125 seviyesi ile birlikte görülen, struma ovarii zemininde gelismis cok iyi diferansiye follikuler karsinom (strumozis): Bir olgu sunumu

Olcay Kurtulan1, anil erturk2, Nejat Ozgul3, Alp Usubütün1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Ünitesi, Ankara

Yetmiş beş yaşında kadın hasta sol overde kitle, asit, tek taraflı plevral efüzyon ve artmış CA125 seviyesi ile hastanemize başvurdu. Klinik ve radyolojik bulgular malignite açısından kuvvetle şüpheli idi. Cerrahi olarak uterus ve infrakolik omentum eksizyonu yapılan hastaya, intraoperatif konsültasyonda "struma ovarii" tanısı konarak daha ileri cerrahi işlem yapılmadı. Histopatolojik incelemede sol overde struma ovarii, omentum ve herni kesesinde ise non-neoplastik görünümde tiroid doku implantları görüldü. Hastaya "struma ovarii zemininde gelişmiş çok iyi diferansiye folliküler karsinom (HDFCO)" tanısı verildi. Hastaya hiçbir ek tedavi önerilmedi ve 53 aylık klinik takip sonrasında nüks tespit edilmedi.
HDFCO, eski adıyla strumozis periton boşluğunda normal morfolojiye sahip tiroid dokularının varlığı ile karakterizedir. 75 yaşında kadın hastada, yüksek serum CA125 seviyesi ve psödo-Meigs sendromu malignite açısından kuvvetle şüphe uyandırmakla birlikte, HDFCO benign klinik seyir gösteren bir antitedir. Bu da intraoperatif konsültasyonun önemini göstermektedir. Burada yüksek serum CA125 seviyeleri ve psödo-Meigs sendromu ile ortaya çıkan ilk HDFCO (strumosis) vakasını sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: psödo-Meigs sendromu, strumozis, struma ovarii, CA125Corresponding Author: Olcay Kurtulan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale