ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Postanesthetic Care Unit (PACU): Its Development and Signigicance [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 191-196

Postanesthetic Care Unit (PACU): Its Development and Signigicance

Düriye Gül İnal, Dilek Ömür, Volkan Hancı
Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey

The growing demand for intensive care units (ICU) in a wide range of patient groups may lead to limitations in capacity of ICU. These limitations may lead to delays in patient acceptance from the emergency departments and intensive care units along with increased mortality and morbidity; and may cause postponement of elective surgical operations which have postoperative intensive care indication. Reasons like higher costs of intensive care, increase in diversity and number of surgical procedures, increasing number of surgical interventions in elder patients with concomitant comorbidities required a special postoperative care unit. Postanesthetic care unit (PACU) has been established and developed to make the necessary interventions and the closer short-term intensive monitoring of patients
after surgery and anesthesia. In this review the historical development and standards of PACU has been tried to summarized.

Keywords: Postanesthetic care unit, intensive care,

Postanestezik Bakım Ünitesi (PABÜ): Gelişimi ve Standartları

Düriye Gül İnal, Dilek Ömür, Volkan Hancı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ) için, farklı hasta gruplarından geniş bir yelpaze içerisinde artan talepler, yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerinde sınırlamalara yol açabilir. Bu sınırlamalar artmış mortalite ve morbiditeyle beraber acil servisten hasta kabulünde gecikmelere ve yoğun bakım endikasyonu konulmuş, elektif cerrahi için bekleyen cerrahi olguların operasyon süreçlerinde ertelenmelere neden olabilir. Yoğun bakım maliyetlerinin yüksek oluşu, cerrahi işlemlerin sayı ve çeşitliliğinin çoğalması, yandaş hastalıkları olan, daha yaşlı olguların cerrahi girişimlerinin giderek artması gibi nedenler özel erken postoperatif bakım ünitelerine ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bu amaçla postanestezik bakım ünitesi (PABÜ), hastalara cerrahi ve anestezi sonrası gerekli müdahalelerin yapılması ve olguların kısa süreli yakın ve yoğun izlenmesi için kurulmuş ve geliştirilmiştir. Bu derlememizde PABܒnün tarihsel gelişimi ve standartları özetlenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: postanestezik bakım ünitesi, yoğun bakım

Düriye Gül İnal, Dilek Ömür, Volkan Hancı. Postanesthetic Care Unit (PACU): Its Development and Signigicance. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(3): 191-196

Corresponding Author: Düriye Gül İnal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale