ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Does the Weishaupt Facet Grading System Affect Healing in Facet Joint Blockage? [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 65-69 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.00907

Does the Weishaupt Facet Grading System Affect Healing in Facet Joint Blockage?

Ali Erhan Kayalar
Department of Neurosurgery, University of Health Sciences, Umraniye Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Lower back pain is one of the most common complaints in the general population, with approximately 25% of the population experiencing lower back pain at least once in life. Of these individuals, approximately, 10% seek medical help. Facet-origin pathologies are one of the most important causes of lower back and hip pain.
METHODS: Therefore, in cases not responding to medical treatment, facet joint blockages are used as an effective method. In this study, a retrospective examination was made of the results of facet joint blockages applied in our clinic between July 2013 and August 2018 to 175 cases thought to have facet-origin lower back pain. The patients were evaluated with the Weishaupt score before the procedure and with Visual Analog Scale (VAS) values before and after the procedure.
RESULTS: The VAS scores decreased from 7.4±0.6 preoperatively to 4.1±0.7 postoperatively in Grade 1 patients, from 7.6±0.7 to 3.8±0.6 in Grade 2 patients and from 7.5±0.7 to 3.7±0.7 in Grade 3 patients. In all three groups, the difference between pre- and post-operative values was determined to be statistically significant (p<0.05). No significant correlation of the effect of the Weishaupt grade on the blockage (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Facet joint blockage was seen to provide a significant improvement in patients with the com-plaint of lumbago and increased comfort, but there was not determined to be any significant importance of the facet joint grade before blockage and there was no effect on the treatment outcome.

Keywords: Blockage, facet joint, lower back pain, visual analog scale, weishaupt grading system.

Weishaupt Faset Derecelendirme Sistemi Faset Eklem Tıkanıklığında İyileşmeyi Etkiler mi?

Ali Erhan Kayalar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bel ağrısı toplumda en sık görülen şikayetlerden biridir. Normal populasyonun yaklaşık %25'i hayatında en az bir kez bel ağrısından yakınmaktadır. Bu bireylerin de yaklaşık %10'u bundan dolayı hekime başvurmaktadır. Faset kaynaklı patolojiler, bel ve kalça ağrılarının en önemli sebeplerinden biridir. Bu nedenle medikal tedaviye yanıt vermeyen olgularda faset eklem blokajları etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmamızda kliniğimizde faset kökenli bel ağrısı olduğu düşünülen 175 olguya uygulanan faset eklem blokajlarının sonuçları retrospektif incelenmiştir. Faset kökenli ağrı ön tanısı ile Temmuz 20013-Ağustos 2018 tarihleri arasında kliniğimize interne edilerek faset blokajı uygulanan 175 hastanın verileri incelenmiştir. Weishaupt skorları ile işlem öncesi ve işlem sonrası Visuel Analog Skala (VAS) değerleri arasındaki ilişki değerlendirildi.
BULGULAR: Grade 1, grade 2 ve grade 3 olan hastaların preoperatif Visuel Analog Skala (VAS) değerleri sırasıyla 7.4±0.6, 7.6±0.7 ve 7.5±0.7 idi. Bu grupların postoperatif VAS değerleri ise sırasıyla 4.1±0.7, 3.8±0.6 ve 3.7±0.7 olarak değerlendirildi. Her üç grupta da preoperatif ve postoperatif değerler arasında anlamlı fark saptandı. (p<0.05), ancak Weishaupt grade ile blokajin etkisi arasinda anlamli bir fark bulunamadi (p>0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Faset eklem blokaji, lumbago sikayeti olan hastalarda anlamli düzelme saglamis ve yasam konforlarini arttirmistir, ancak blokaj öncesi faset eklem gradelemesinin anlamli bir önemi ve tedavi sonucuna etkisi yoktur.

Anahtar Kelimeler: Blokaj, faset eklem, bel ağrısı, görsel analog skala, weishaupt derecelendirme sistemi.

Ali Erhan Kayalar. Does the Weishaupt Facet Grading System Affect Healing in Facet Joint Blockage?. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 65-69

Corresponding Author: Ali Erhan Kayalar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale