ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
National Hospital Accreditation as an External Assessment Tool [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 91-96 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.02259

National Hospital Accreditation as an External Assessment Tool

Keziban Avcı
Department of Health Management, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey

The focus on quality measurement in healthcare for improvements is crucial. Thus, a valid model for quality assessment is needed to achieve governance and quality improvement. The growing and changing global and national health priorities both the improvement and measurement mechanisms play an important role in the positive impact on health systems. This paper aims to evaluate the Turkish Health Care Quality and Accreditation Institute (TUSKA), which a national institute and carry out accreditation activities in health services, used to the accreditation survey program as an external evaluation tool.

Keywords: Accreditation, assessment; hospital; process assessment; reliability.

Bir Dış Değerlendirme Aracı Olarak Ulusal Hastane Akreditasyonu

Keziban Avcı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler için kalite ölçümüne odaklanmak çok önemlidir. Ayrıca kalite değerlendirmelerinde geçerli bir model, yönetişimi sağlamak ve kalite iyileştirme açısından gereklidir. Bununla birlikte artan ve değişen küresel ve ulusal sağlık öncelikleri hem iyileştirme hem de ölçüm mekanizmalarının sağlık sistemleri üzerindeki olumlu etkilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürüten ve ulusal bir kurum olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü’nün (TÜSKA) kullandığı akreditasyon denetim programının, bir dış değerlendirme aracı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Akreditasyon, Değerlendirme, Yöntem Değerlendirmesi, Güvenilirlik.

Keziban Avcı. National Hospital Accreditation as an External Assessment Tool. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 91-96

Corresponding Author: Keziban Avcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale