ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Parental Awareness of Chıld's Anxiety Symptoms Following Acute Burn [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 72-79

The Parental Awareness of Chıld's Anxiety Symptoms Following Acute Burn

Dilek Güntepe1, Ufuk Buluğ2, Işılay Altıntaş3, Hakan Yanar4, Ülkü Göktürk5
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
3Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kahramanmaraş
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

INTRODUCTION: The objective of this paper is to examine parental awareness of child's anxiety symptoms following acute burn.
METHODS: Twenty children aged 5-12 years at the time of burn injury who had been hospitalized at Burn Unit in Istanbul Medical School of Istanbul University and their parents were evaluated by using Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) - child and parent forms, Child Posttraumatic Stress Reaction Index for Children (CPTSD-RI) and Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children Kiddie-SADS-Lifetime Version – Section for PTSD.
RESULTS: For 20 children with burns (13 males), the mean age was 9.65±2.56 while the mean age at the time of burn injury was 6.65±1.81. The reasons for hospitalizations were scalds (55%), flame burns (25%) and electrical burns (20%). According to SCARED, the highest scores were reported for seperation anxiety disorder. The relationship between parent scores of SCARED and PTSD-RI scores was not statistically significant, while there was a statistically significant relationship between the child scores of SCARED and PTSD-RI scores (p=0.0001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our findings indicate the need to increase the parental awareness of child's anxiety symptoms following acute burn.

Keywords: Burn, child, anxiety, parents.

Yanıklı Çocuklarda Gelişen Anksiyete Belirtileri ile İlgili Ailelerin Farkındalığı

Dilek Güntepe1, Ufuk Buluğ2, Işılay Altıntaş3, Hakan Yanar4, Ülkü Göktürk5
1Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
3Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kahramanmaraş
4İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, yanık sonrasında çocuklarda görülen anksiyete belirtileri ile ilgili ailelerin farkındalıklarını değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Yanık Ünitesinde yatarak tedavi görmüş, yanık gerçekleştiğinde 5-12 yaşları arasında olan 20 çocuk ve ailesi Veri Toplama Formu, Çocuklar için Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği (ÇATÖ) - Anne Baba Formu ve Çocuk Formu, Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği (TSS-TÖ), Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve fiizofreni Görüşme Çizelgesi – şimdi ve Yaşamboyu Versiyonu (ÇDŞG - ŞY)- TSSB Eki kullanılarak incelenmiştir.
BULGULAR: 20 yanıklı çocuk için (13 erkek, 7 kız) yanık sırasındaki yaş ortalaması 6.65±1.81, şimdiki zaman yaş ortalaması 9.65±2.56 olarak saptanmış olup yanık nedeni olguların 11'inde (%55) haşlanma, 5'inde (%25) alev, 4'ünde (%20) elektrikti. ÇAT֒nün en yüksek oranda işaret ettiği anksiyete bozukluğu seperasyon anksiyetesi bozukluğuydu. Anne babanın değerlendirdiği ÇATÖ anksiyete puanları ile TSS-TÖ puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır. Çocuğun ifade ettiği ÇATÖ anksiyete puanları ile TSS-TÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p=0.0001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Yanıklı çocukları olan ailelerin, çocukta gelişebilecek duygusal ve davranışsal belirtilerle ilgili farkındalıklarının arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yanık, çocuk, anksiyete, aile.

Dilek Güntepe, Ufuk Buluğ, Işılay Altıntaş, Hakan Yanar, Ülkü Göktürk. The Parental Awareness of Chıld's Anxiety Symptoms Following Acute Burn. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 72-79

Corresponding Author: Dilek Güntepe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale