ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Efficacy of Lacosamide in Children with Drug-resistant Focal Epilepsy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 52-57 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.04864

The Efficacy of Lacosamide in Children with Drug-resistant Focal Epilepsy

Canan Yıldırım1, Yeşim Coşkun2
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology, Okan University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Koc University Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to assess the efficacy, tolerability and adverse effects of Lacosamide (LCM) in children with refractory focal epilepsy.
METHODS: Children aged younger than 16 years with drug-resistant focal epilepsy were enrolled. The medical records and seizure diaries that were evaluated every three months were reviewed. Response to LCM was defined as ≥50% reduction in seizure frequency.
RESULTS: Twenty-five children with drug-resistant focal epilepsy received LCM as add-on therapy. The mean duration of epilepsy was 5.2 years and the mean age at LCM initiation was 8 years. The rate of response to LCM treatment in the 3th, 6th and 9th months were 44%, 64%, 76%, respectively. At the end of 12 months, the response rate was 84% and 16% of the patients were seizure free. Four patients had adverse effects; three patients were discontinued LCM and one improved after decreasing the dose of the drug.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LCM is an effective add-on antiepileptic drug for children with refractory focal epilepsy. It diminishes the frequency of seizures over time. It is well tolerated and a promising option in these patients.

Keywords: Children, drug-resistant epilepsy; focal epilepsy; lacosamide.

İlaca Dirençli Fokal Epilepsisi Olan Çocuklarda Lakozamid’in Etkinliği

Canan Yıldırım1, Yeşim Coşkun2
1Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada direkçli fokal epilepsisi olan çocuklarda Lakozamid (LCM) tedavisinin etkinliği, tolere edilebilirliği ve yan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlaca dirençli fokal epilepsisi olan16 yaşından küçük çocuklar çalışmaya dahil edildi. Üç ayda bir tıbbi kayıtlar ve nöbet günlükleri incelendi. LCM’ye yanıt nöbet sıklığında ≥50% azalma olarak tanımlandı.
BULGULAR: İlaca dirençli fokal epilepsisi olan 25 çocuğun tedavisine LCM eklendi. Ortalama epilepsi süresi 5.2 yıl ve LCM başlama yaşı ortalama 8 yaştı. LCM tedavisine yanıt oranı 3., 6. ve 9. aylarda sırasıyla %44, %64, %76 idi. Onikinci ayın sonunda cevap oranı %84 idi ve hastaların %16’sında nöbet yoktu. Dört hastada yan etki gelişti; üç hastada LCM tedavisi sonlandırıldı ve bir hastada doz azaltıldığında yan etki düzeldi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: LCM, dirençli fokal epilepsisi olan çocuklar için etkili bir antiepileptik ilaçtır. Nöbet sıklığını zamanla azaltır. İyi tolere edilir ve bu hastalarda umut verici bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, fokal epilepsi, ilaca dirençi epilepsi, lakozamid

Canan Yıldırım, Yeşim Coşkun. The Efficacy of Lacosamide in Children with Drug-resistant Focal Epilepsy. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 52-57

Corresponding Author: Yeşim Coşkun, Türkiye
LookUs & Online Makale