ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Screening Effectivity of Faecal Occult Blood Test [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-14880

The Screening Effectivity of Faecal Occult Blood Test

Ümit Sekmen1, Ozan Şen1, Hamit Karayağız1, Tolga Katmer2, Resül Altınayak3, Didem Altay Gazi4, Merve Mehveş Çelebi1, Melih Paksoy1
1Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem Fulya Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
2Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Istanbul, Turkey
3Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem Fulya Hospital, Department of Medical Laboratory and Biochemistry, Istanbul, Turkey
4Acıbadem Healthcare Group, Acıbadem Fulya Hospital, Department of Check-Up, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Faecal occult blood (FOB) test is accepted as an effective screening tool for decreasing colorectal cancer mortality especially after age 50. We aimed to understand its effectiveness among younger age groups, by analyzing the results of control colonoscopy of the patients with FOB test positivity detected during check-up.

METHODS: 6650 individuals administered to check-up center in Acıbadem Fulya Hospital between 2010-2020. We retrospectively analyzed the results of those who accepted the FOB test (1432 individuals). We advised colonoscopic examination for patients with FOB test positivity (344 individuals). T understand the predictive role of FOB test, we compared the results according to age, gender, body mass index (BMI) and hemoglobin (Hgb) level.
RESULTS: 344 FOB tests were positive out of all 1432 tests. Out of these, only 126 asymptomatic patients accepted the control colonoscopy. There were 21 adenomatous polyps detected in colonoscopic examinations. Statistically higher number of polyps was found after age 50, but two of the patients had adenomatous polyps at age of 45.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FOB test is a crucial screening test after age of 45. In case of positive result, colonoscopy should be advised.

Keywords: Faecal occult blood, colorectal cancer, screening, colonoscopy

Bir Tarama Testi Olarak Gaitada Gizli Kan Testinin Etkinliği

Ümit Sekmen1, Ozan Şen1, Hamit Karayağız1, Tolga Katmer2, Resül Altınayak3, Didem Altay Gazi4, Merve Mehveş Çelebi1, Melih Paksoy1
1Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Fulya Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Departmanı, İstanbul, Türkiye
3Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Fulya Hastanesi, Klinik Laboratuvar ve Tıbbi Biyokimya Departmanı, İstanbul, Türkiye
4Acıbadem Sağlık Grubu, Acıbadem Fulya Hastanesi, Check-Up Departmanı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Gaitada gizli kan (GGK) testi, özellikle 50 yaşından sonra kolorektal kanser ölümlerini azaltmada etkili bir tarama aracı olarak kabul edilmektedir. Check-up sırasında GGK testi pozitifliği tespit edilen hastaların kontrol kolonoskopi sonuçlarını analiz ederek daha genç yaş grupları arasındaki etkinliğini anlamayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2020 yılları arasında Acıbadem Fulya Hastanesi check-up merkezine 6650 kişi başvurdu. GGK testini kabul edenlerin (1432 kişi) sonuçlarını geriye dönük olarak analiz ettik. GGK testi pozitifliği olan hastalara (344 kişi) kolonoskopik inceleme önerdik. GGK testinin prediktif rolünü anlamak için sonuçları yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKİ) ve hemoglobin (Hgb) seviyesine göre analiz ettik.
BULGULAR: Yapılan 1432 test arasından 344 GGK testi pozitif çıktı. Bunlardan sadece 126 asemptomatik hasta, kontrol kolonoskopisini kabul etti. Kolonoskopik incelemelerde 21 adenomatöz polip tespit edildi. 50 yaşından büyük grupta istatistiksel olarak daha yüksek sayıda polip bulundu, ancak 45 yaş altındaki hastaların ikisine adenomatöz polip tanısı kondu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GGK testi, 45 yaşından sonra yapılması gereken çok önemli bir tarama testidir. Pozitif sonuç alınması durumunda, kolonoskopi tavsiye edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Gaitada gizli kan, kolorektal kanser, tarama, kolonoskopiCorresponding Author: Merve Mehveş Çelebi, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale