ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Our Surgical Outcomes in Cases with Ptosis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 107-112 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.16023

Our Surgical Outcomes in Cases with Ptosis

Okşan Alpoğan1, Akın Banaz2, Adnan İpçioğlu3, Necdet Cinhüseyinoğlu4, Mehmet Okan Arslan5
1Department of Ophthalmology, University of Health Sciences, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department of Ophthalmology, Sinan Göker Eye Group, Istanbul, Turkey
3Department of Ophthalmology, Medicana, Bursa, Turkey
4Department of Ophthalmology, Birinci Eye Hospital, Istanbul, Turkey
5Ophthalmology Specialist, Free, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The objective of the study was to evaluate the results of ptosis surgery.
METHODS: Various surgical methods were applied to 60 eyes of 51 patients who were decided to be operated primarily on the basis of levator function (LF). Patients who were followed for a minimum of 3 months and a maximum of 41 months were evaluated retrospectively.
RESULTS: Sixty eyes of 51 patients were included in the study. A total of 91.6% successful results were obtained, with a distri-bution as follows: 100% in Fasanella-Servat procedure and aponeurosis surgery, 85.7% in frontalis suspension, and 91.6% in levator resection surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: LF is important in determining the surgical method. Success rate is high in patients with good LF. Eyelid adjustment during surgery and early post-operative readjustment increase success.

Keywords: Levator Function, Ptosis, Recestion

Pitozis Olgularında Cerrahi Sonuçlarımız

Okşan Alpoğan1, Akın Banaz2, Adnan İpçioğlu3, Necdet Cinhüseyinoğlu4, Mehmet Okan Arslan5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Sinan Göker Göz Grubu, İstanbul, Türkiye
3Oftalmoloji Anabilim Dalı, Medicana, Bursa, Türkiye
4Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Birinci Göz Hastanesi, İstanbul, Türkiye
5Göz Hastalıkları Uzmanı, Ücretsiz, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Ptosiz cerrahi sonuçlarını değerlendirmek.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Primer olarak Levator fonksiyonuna göre cerrahi karar verilen 51 hastanın 60 gözüne çeşitli cerrahi yöntemler uygulandı. En az 3 ay ve en uzun 41 ay takip edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi.

BULGULAR: Elli bir hastanın 60 gözü çalışmaya dahil edilmiştir. Fasanella-Servat ve aponevroz cerrahisinde % 100, frontal askıda % 85.7, levator rezeksiyonunda % 91.6 olmak üzere toplamda % 91.6 başarılı sonuç elde edildi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Levator fonksiyonu cerrahi yöntemi belirlemede önemlidir. Levator fonksiyonu iyi olan hastalarda başarı oranı yüksektir. Cerrahi sırasında göz kapağı seviyesinin ayarlanması ve erken post operatif yeniden düzeltme başarıyı arttırır.

Anahtar Kelimeler: Levator Fonksiyonu, Ptozis, Rezeksiyon

Okşan Alpoğan, Akın Banaz, Adnan İpçioğlu, Necdet Cinhüseyinoğlu, Mehmet Okan Arslan. Our Surgical Outcomes in Cases with Ptosis. Haydarpasa Numune Med J. 2022; 62(1): 107-112

Corresponding Author: Okşan Alpoğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale