ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Viral Encephalitis With Atypical and Fulminant Prognosis (Case Report) [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 132-136

Viral Encephalitis With Atypical and Fulminant Prognosis (Case Report)

Aynur Bedel, Hatice Öztürk, Tamay Gürbüz, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Encephalitis in childhood can be occured fulminant and mortal. Permanent morbidity is present even over 35% in treated patients.
In this study atypical encephalitis which is compatible with radiological encephalitis, but can not be determined by serologically active fulminant course and get benefit by acyclovir treatment with antibiotics, steroids and IVIG is presented.

Keywords: Viral encephalitis, atypical, fulminant, child.

Fulminan Seyirli Atipik Viral Ensefalit Olgusu

Aynur Bedel, Hatice Öztürk, Tamay Gürbüz, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği

Çocukluk çağı ensefalitleri fulminan ve mortal seyredebilir. Tedavi edilen olgularda bile %35’in üzerinde kalıcı morbidite mevcuttur.
Bu çalışmada radyolojik olarak ensefalit ile uyumlu ancak serolojik olarak etkeni tespit edilemeyen fulminan seyirli, asiklovir tedavisinin yanında antibiyotik, steroid ve IVIG tedavisinden de fayda gören atipik ensefalit olgusu sunulmaktadir.

Anahtar Kelimeler: Viral ensefalit, atipik, fulminan, çocuk.

Aynur Bedel, Hatice Öztürk, Tamay Gürbüz, Dilşad Koca, Çağatay Nuhoğlu. Viral Encephalitis With Atypical and Fulminant Prognosis (Case Report). Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 132-136

Corresponding Author: Aynur Bedel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale