ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Indirect Carotid Cavernous Fistula Case Presenting with Painful Total Ophtalmoplegia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 131-135

Indirect Carotid Cavernous Fistula Case Presenting with Painful Total Ophtalmoplegia

Adile Özkan1, Gürhan Adam2, Halil Güllüoğlu4, Celal Çınar3, Fatma Uysal2, Mustafa Reşorlu2, Hüseyin Özdemir2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
4İzmir Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji AD

84 year old woman applied to our clinic with the complaints of right eye ptosis and pain. Her neurological examination revealed ptosis
and limitation of movement in all directions in the right eye. Direct and indirect light reflex of the right eye was positive. Visual acuity
of the case was normal. Dilatation in the superior ophthalmic vein and signal increase in cavernous sinus were observed in cranial
magnetic resonance angiography (MRA) imaging of three-dimensional (3D) time-offlight (TOF) slab sequence. Indirect carotid cavernous fistula (CCF) draining to superior ophthalmic vein and right inferior petrosal sinus fed by multiple meningeal branch of bilateral external carotid artery was detected at the level of cavernous sinus in the right in digital subtraction angiography (DSA). Total occlusion in fistula was achieved through transvenous cavernous sinus and inferior petrosal vein coil embolization method. The patient’s right eye pain was completely regressed in the fourth week following the treatment, ptosis and restriction of ocular movements improved almost completely.

Keywords: carotid cavernous fistula, ophthalmoplegia, transvenous embolization

Ağrılı Total Oftalmoparezi ile Seyreden İndirekt Karotikokavernöz Fistül Olgusu I

Adile Özkan1, Gürhan Adam2, Halil Güllüoğlu4, Celal Çınar3, Fatma Uysal2, Mustafa Reşorlu2, Hüseyin Özdemir2
1Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
2Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD
4İzmir Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji AD

84 yaşında kadın hasta iki haftadır sağ göz kapağında düşme ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde sağ gözde her yöne hareketlerinin kısıtlılık ve pitoz saptandı. Sağ gözde direkt ve indirekt ışık refleksi pozitifti. Olgunun görme keskinliği tam olarak değerlendirildi. Kraniyal magnetik rezonans anjiografi tetkikinde 3 D TOF slab sekansında,superior oftalmik vende dilatasyon ve kavernöz sinüste sinyal artışı izlendi. Serebral anjiografide (DSA) sağda kavernöz sinüs düzeyinde bilateral eksternal karotid arterin multipl meningeal dalından beslenen sağ inferior petrosal sinüse ve superior oftalmik vene direne olan indirekt KKF saptandı. Transvenöz yolla kavernöz sinüs ve inferior petrosal ven koil embolizasyon yöntemi ile fistülde total oklüzyon sağlandı. Tedavi sonrası dördüncü haftada hastanın sağ göz ağrısı tamamen geçti, pitoz ve göz hareketlerindeki kısıtlılık tama yakın düzeldi.

Anahtar Kelimeler: karotikokavernöz fistül, oftalmopleji, transvenöz embolizasyon

Adile Özkan, Gürhan Adam, Halil Güllüoğlu, Celal Çınar, Fatma Uysal, Mustafa Reşorlu, Hüseyin Özdemir. Indirect Carotid Cavernous Fistula Case Presenting with Painful Total Ophtalmoplegia. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 131-135

Corresponding Author: Adile Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale