ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Markedly elevated hCG levels in a patient with partial hydatidiform mole: An extremely rare presentation [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-23865

Markedly elevated hCG levels in a patient with partial hydatidiform mole: An extremely rare presentation

Esra Keles1, Serkan Akis1, Burak Giray1, Canan Kabaca1, Murat Api1, Handan Cetiner2, Ugur Kemal Ozturk1, Eser Sefik Ozyurek1
1Department Of Gynecologic Oncology, University Of Health Sciences Zeynep Kamil Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Department Of Pathology, University Of Health Sciences Turkey, Zeynep Kamil Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

In a partial molar pregnancy, the level of β-Human chorionic gonadotropin (β-HCG) is often within a large spectrum. An extremely high level of β-HCG levels (>1.000.000) is only 2-3% of partial moles. Partial molar pregnancy commonly presented with mildly elevated HCG (<100,000), vaginal bleeding, abortion and rarely complicated with medical complications and theca lutein cysts. We present a case with extremely high HCG levels (1.861.011 IU / L) in the early second trimester and complicated by maternal anemia, hyperthyroidism, proteinuric hypertension, hirsutism, and enlarged bilateral theca lutein cysts. During follow-up, the patient's HCG level returned to normal after 27 weeks. Clinicians should keep in mind that partial mole hydatidiform may be presented with very high HCG levels. They should be aware of the medical conditions that may complicate this disease and adopt a multidisciplinary approach.

Keywords: β,, -Human chorionic gonadotropin (β-HCG), partial hydatidiform mole, theca lutein cysts, triploidy

Parsiyel mol hidatiformlu bir hastadaki belirgin derecede yüksek serum hCG seviyesi; nadir bir sunum

Esra Keles1, Serkan Akis1, Burak Giray1, Canan Kabaca1, Murat Api1, Handan Cetiner2, Ugur Kemal Ozturk1, Eser Sefik Ozyurek1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı, Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Zeynep Kamil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Istanbul, Türkiye

Parsiyel molar gebelikte, insan koryonik gonadotropin (β-HCG) değeri genellikle geniş bir spektrumda izlenmektedir. Oldukça yüksek β-HCG değerleri (> 1.000.000 IU/L) parsiyel mol gebeliklerin yalnızca % 2-3'ünde görülmektedir. Parsiyel mol hidatiform genellikle hafif yükselmiş HCG değerleri (<100.000 IU/L), spontan düşükler ve nadiren teka lutein kistleri ile birlikteyken, bu çalışmamızda erken 2. trimester’da oldukça yükselmiş HCG değerleri (1.861.011 IU/L) ile birlikte maternal anemi, hipertiroidizm, proteinürik hipertansiyon, hirsutizm ve genişlemiş bilateral teka lutein kistleri ile komplike olan bir olgu sunulmuştur. Klinik takiplerinde hastanın HCG seviyesi 27 hafta sonra normale dönmüştür. Klinisyenler, parsiyel mol hidatiformun çok yüksek HCG seviyeleri ile presente olabileceğini akılda tutmalıdır. Bu hastalığı komplike edebilecek tıbbi durumların farkında olunmalı ve tedavide multidisipliner bir yaklaşım benimsenmelidir.

Anahtar Kelimeler: β,, -İnsan koryonik gonadotropini (β-HCG), parsiyel mol hidatiform, teka lutein kisti, triploidiCorresponding Author: Esra Keles, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale