ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Intraperitoneal Bladder Perforation Due to Clean Intermittent Catheterization: A Case Report and Literature Review [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 179-182 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.25338

Intraperitoneal Bladder Perforation Due to Clean Intermittent Catheterization: A Case Report and Literature Review

Serkan Akan1, Ahmet Ürkmez2, Çağlar Yıldırım3, Özgür Haki Yüksel3
1Department of Urology, University of Health Sciences Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Urology, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Urology, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Catheter-related bladder perforation is a very rare complication in patients undergoing clean intermittent catheterization (CIC). Presently described is the case of a 40-year-old man who had been diagnosed as tetraplegic after a firearm injury (cervical spinal cord injury) 6 months earlier. As a result of neurogenic bladder, he had been permanently catheterized after the accident. CIC treatment was initiated with the help of a relative of the patient. Five days after the initiation of treatment, the patient was admitted to the emergency room with an acute abdomen and an intraperitoneal bladder perforation was diagnosed.

Keywords: Bladder, catheterization, clean, intermittent, perforation.

Temiz Aralıklı Kateterizasyona Bağlı Gelişen İntraperitoneal Mesane Perforasyonu Olgusu ve Literatürün İncelenmesi

Serkan Akan1, Ahmet Ürkmez2, Çağlar Yıldırım3, Özgür Haki Yüksel3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Temiz aralıklı kateterizasyon uygulayan hastalarda, katetere bağlı mesane perforasyonu nadir görülen bir komplikasyondur. Biz burada 6 ay önce geçirdiği ateşli silah yaralanması sonrası (servikal spinal kord hasarı) tetraplejik olan ve nörojenik mesane nedeniyle kazadan bu yana sondalı olup; son 5 gündür hasta yakını tarafından TAK yapılan 40 yasında erkek hastada oluşan ve akut abdomen bulguları ile acile başvuran mesane perforasyonu olgusunu raporladık.

Anahtar Kelimeler: Kateterizasyon, mesane, perforasyon.

Serkan Akan, Ahmet Ürkmez, Çağlar Yıldırım, Özgür Haki Yüksel. Intraperitoneal Bladder Perforation Due to Clean Intermittent Catheterization: A Case Report and Literature Review. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(3): 179-182

Corresponding Author: Ahmet Ürkmez, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale