ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Comparison Of Fine Needle Aspiration Biopsy And Histopathologş Results In Thyroid Lesions [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 67-70

The Comparison Of Fine Needle Aspiration Biopsy And Histopathologş Results In Thyroid Lesions

Ayşe Nur İhvan1, Aslı Mutlu2
1Üsküdar Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Üsküdar Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği

INTRODUCTION: To determine the utility of fine needle aspiration biopsy (FNAB) in Uskudar State Hospital by comparing pathology results.
METHODS: We compared the cytologic and histopathologic resultsof 56 patients who underwent thyroidectomies after FNAB at Uskudar State Hospital between 2012- 2016. The cytological results were classified as inadequate material, benign, follicular neoplasm, suspicious for malignancy/ malign.
RESULTS: Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative prediktive value, effectiveness were %87,5, %92, %70, %97, %91,1 respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: FNAB is an effficient and simple diagnostic method in thyroid nodules.

Keywords: Thyroid, FNAB, Cytology, thyroid carcinoma

Tiroid Lezyonlarında Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi İle Histopatoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması

Ayşe Nur İhvan1, Aslı Mutlu2
1Üsküdar Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği
2Üsküdar Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Rezeksiyon sonrası patoloji raporları değerlendirilerek, hastanemizde yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsilerinin (Tİ- İAB) etkinliğini araştırmak amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Üsküdar Devlet Hastanesinde 2012-2016 yılları arasında TİİAB yapılan 56 adet hastanın TİİAB ile tiroidektomi sonrası histopatoloji sonuçları retrospektif karşılaştırıldı. TİİAB sonuçları, yetersiz, benign, foliküler lezyon, malignite şüpheli / malign olarak 4 ayrı sınıfa ayrıldı.
BULGULAR: Çalışmamızda duyarlılık %87,5, özgüllük %92, pozitif prediktif değer %70, negatif prediktif değer %97, testin geçerliliği %91,1 olarak hesaplandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TİİAB, tiroid nodüllerinin teşhisinde etkin ve kolay bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid, İİAB, sitoloji, tiroid karsinomu

Ayşe Nur İhvan, Aslı Mutlu. The Comparison Of Fine Needle Aspiration Biopsy And Histopathologş Results In Thyroid Lesions. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 67-70

Corresponding Author: Ayşe Nur İhvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale