ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Presentation of Two Cases with Hyperbaric Oxygen Therapy Use in Plastic Surgery [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 462-465 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.35403

Presentation of Two Cases with Hyperbaric Oxygen Therapy Use in Plastic Surgery

Ayşe Irem Iskenderoğlu1, Mehmet Emin Elbüken2, Ali Haydar Iskenderoğlu3
1Department of Plastic Surgery, University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Hyperbaric Medicine, Oksipol Hyperbaric Oxygen Treatment Center, Istanbul, Turkey
3Department of Plastic Surgery, Eren Hospital, Istanbul, Turkey

Hyperbaric oxygen therapy is a treatment method that involves breathing 100% oxygen in a specially manufactured pressure chamber under a certain pressure and for a certain period of time.
In this article, we present two patients, one with Buerger's disease and the other with osteomyelitis, who were treated with hyperbaric oxygen therapy.
Hyperbaric oxygen therapy is an important adjunct therapy that is generally applied in chronic wounds that do not heal despite surgical procedures and other medical treatments. With this method, in addition to the transported amount with hemoglobin, the oxygen transported in the liquid phase also reaches the problematic tissues. At the same time, due to the antiedema effect of hyperbaric oxygen therapy, it provides an additional contribution to the oxygenation of the tissues. We have obtained successful results by using hyperbaric oxygen therapy in 2 different patients: patient chronic osteomyelitis and with Burger's disease

Keywords: Burger's disease, chronic osteomyelitis; hyperbaric oxygen

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan İki Olgu Sunumu

Ayşe Irem Iskenderoğlu1, Mehmet Emin Elbüken2, Ali Haydar Iskenderoğlu3
1S.B Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Oksipol Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi, İstanbul
3Özel Eren Hastanesi, İstanbul

Giriş: Hiperbarik oksijen tedavisi, belli bir basınç altında ve belli bir süre boyunca, özel imal edilmiş basınç odasında %100 oksijen solunmasını içeren bir tedavi yöntemidir.
Gereç ve Yöntem: Bu yazımızda, hiperbarik oksijen tedavisi uygulayarak iyileştirdiğimiz biri Buerger hastası ve diğeri osteomyelit hastası olan iki olgumuzu sunmaktayız.
Sonuçlar: Hiperbarik oksijen tedavisi, genellikle cerrahi işlemler ve diğer medikal tedavilere rağmen iyileşmeyen kronik yaralarda uygulanan önemli bir yardımcı tedavi yöntemidir. Bu yöntemle hemoglobin ile taşınana ek olarak, sıvı fazda taşınan oksijen de problemli dokulara ulaşır. Aynı zamanda, hiperbarik oksijen tedavisinin antiödem etkisinin de olması sebebiyle dokuların oksijenlenmesine ek katkı sağlar. Hiperbarik oksijen tedavisini, kronik osteomyeliti olan ve de buerger hastalığı olan 2 farklı hastada kullanarak başarılı sonuçlar elde etmiş bulunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Hiperbarik oksijen, buerger hastalığı, kronik osteomyelit

Ayşe Irem Iskenderoğlu, Mehmet Emin Elbüken, Ali Haydar Iskenderoğlu. Presentation of Two Cases with Hyperbaric Oxygen Therapy Use in Plastic Surgery. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 462-465

Corresponding Author: Ayşe Irem Iskenderoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale