ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Results of Open Structure Rhinoplasty [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 127-132

Results of Open Structure Rhinoplasty

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Tanju Gökçeer, Sema Köksal
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rhinoplasty is considered to be one of the most demanding operations in facial plastic surgery. Open rhinoplasty uses the open or external approach via a mid-columellar and bilateral marginal incision.

Keywords: Open, external, rhinoplasty, cartilage graft.

Açık Teknik Rinoplasti Sonuçlarımız

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Tanju Gökçeer, Sema Köksal
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Rinoplasti, yüz plastik cerrahisinde en çok talep edilen girişim olarak bilinmektedir. Açık teknik rinoplasti, midkolumellar ve bilateral marjinal insizyonlar ile yapılan eksternal bir yaklaşım şeklidir.

Anahtar Kelimeler: Açık, eksternal, rinoplasti, kıkırdak greft.

Önder İhvan, Lütfü Şeneldir, Tanju Gökçeer, Sema Köksal. Results of Open Structure Rhinoplasty. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 127-132

Corresponding Author: Önder İhvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale