ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 63-65

Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer
Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği

Although bleeding is the most serious complication of oral anticoagulant treatment, epidural hemotoma and hemothorax are extremely rare. In this case, we want to report rare sequential complications (spinal epidural hematoma, hemothorax and intraalveolar hemoragia) in a patient with a mechanical aortic valve taking warfarin.

Keywords: Warfarin, epidural hematoma, hemothorax, intraalveolar hemoragia

Warfarine Bağlı Nadir Görülen Ardışık Komplikasyonlar

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer
Haydarpaşa Numune EAH, Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Kliniği

Oral antikoagülan tedavinin en sık komplikasyonu kanama olmasına rağmen epidural hematom ve hemotoraks gelişimi oldukça nadirdir. Bu olguda; yapay aort kapağı nedeniyle warfarin kullanan bir hastada gözlediğimiz nadir ardışık komplikasyonları (Spinal epidural hematom, hemotoraks ve intraalveoler hemoraji) sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Warfarin, epidural hematom, hemotoraks, intraalveoler hemoraji

Asu Özgültekin, Güldem Turan, Gül Ergün, Osman Ekinci, Emine Dinçer. Rare Complications Seen Sequentialy During Warfarin Therapy. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 63-65

Corresponding Author: Asu Özgültekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale