ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Leber's Idiopathic Stellate Neuroretinits: Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 69-71

Leber's Idiopathic Stellate Neuroretinits: Case Report

Cemile Handan Mısırlı, Elvan Cevizci Akkılıç, Tuğba Çelik, Fatma Güngör
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği.

Neuroretinitis is a form of optic neuropathy characterised by acute unilateral or bilaterale visual loss and macular star added one or two weeks. Our case was a woman aged 25 years old, visual loss and disk edema beginning at left eye, continueing with right eye in 3 days. Macular star was seen at the second week and because of bad clinical findings, pulse steroid was begun. The patient was better at one month. The purpose of this report was to remember Leber’s idiopathic stellate neuroretinitis one more, a case with good prognosis.

Keywords: Visual loss, neuroretinitis, papilla edema.

Leber'in İdiopatik Stellat Nöroretinit: Olgu Sunumu

Cemile Handan Mısırlı, Elvan Cevizci Akkılıç, Tuğba Çelik, Fatma Güngör
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği.

Nöroretinit tek veya çift taraflı görme kaybı ile birlikte optik disk ödemi saptanan ve bir iki hafta içersinde maküler star eklenen bir optik nöropati tablosudur. Olgumuz 25 yaşında bayan hasta, sol gözde başlayıp 3 günde sağa da geçen görme kaybı ve papil ödemi idi. İkinci haftada maküler star görüldü ve olayın ağır seyretmesinden ötürü pulse steroid başlandı. Bir ayda hasta düzelmeye başladı. İyi prognozlu olan Leber’in idiopatik stellat nöroretinitini bir kere daha hatırlatmak amacıyla sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: görme kaybı, nöroretinit, papil ödemi.

Cemile Handan Mısırlı, Elvan Cevizci Akkılıç, Tuğba Çelik, Fatma Güngör. Leber's Idiopathic Stellate Neuroretinits: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 69-71

Corresponding Author: Cemile Handan Mısırlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale