ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A mobile application platform to increase physical activity in individuals with type 2 diabetes during the coronavirus (COVID-19) pandemic [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-48295

A mobile application platform to increase physical activity in individuals with type 2 diabetes during the coronavirus (COVID-19) pandemic

EREN TIMURTAS1, Eda CINAR2, Neslihan Karabacak1, Yasar Sertbas3, MINE GÜLDEN POLAT1
1Marmara University, Health Science Faculty, Department Of Physiotherapy And Rehabilitation, Istanbul, Turkey
2Crchus, Universite De Sherbroke, Sherbrooke, Quebec, Canada
3Fatih Sultan Mehmet Education And Research Hospital, Department Of Internal Medicine, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Mobile health applications for individuals with Type 2 diabetes (T2D) have potential to improve physical activity (PA) during coronavirus (COVID-19) pandemic; yet there is a need to identify the content of a mobile application (app) in the light of conceptual framework and the delivery features to increase the usability of the app. The aim of this study is to improve mobile application based on a framework that conceptually determines the needs of individuals with Type 2 Diabetes (T2D). At the same time, it is to determine the presentation features of the application in order to increase the usability in individuals and health professionals using it.
METHODS: The content and delivery features of a PA app were determined using Delphi method considering the diabetes core sets of the international classification of the functioning framework including experts in the area of T2D for the content of the app and heterogenous participants for the delivery features of the app. A mobile application was created according to the data obtained by this method. Then the application was created by this way.
RESULTS: Delphi experts suggested a total of 64 ideas for the content of the app, of which 46 reached sufficient agreement (72.5-100%). In the second step, participants generated 27 ideas; yet, the consensus was reached on 12 delivery features (70-100 %). The application was created by transforming these ideas into app content.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study addressed the content-related limitations and usability challenges that are present in the pre-existing studies. During lockdown, the developed PA app can be implemented using different mobile devices.

Keywords: Delphi Techniques, Mobile Health Application, Physical Activity, The International Classification of Functioning, Type 2 Diabetes, Coronavirus (COVID-19) Pandemic

Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında tip 2 diyabetli bireylerde fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik mobil uygulama platformu

EREN TIMURTAS1, Eda CINAR2, Neslihan Karabacak1, Yasar Sertbas3, MINE GÜLDEN POLAT1
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Istanbul, Turkey
2Crchus, Sherbroke Üniversitesi, Quebec, Kanada
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Bölümü, Istanbul, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Tip 2 diyabetli (T2D) bireylere yönelik mobil sağlık uygulamaları, koronavirüs (COVID-19) pandemisi sırasında fiziksel aktiviteyi (PA) iyileştirme potansiyeline sahiptir; ancak uygulamanın kullanılabilirliğini artırmak için bir mobil uygulamanın (uygulamanın) içeriğinin kavramsal çerçeve ve sunum özellikleri ışığında belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı, Tip 2 Diyabetli (T2D) bireylerin ihtiyaçlarını kavramsal olarak belirleyen bir çerçeveye dayalı mobil uygulamayı geliştirmektir. Aynı zamanda kullanan bireylerde ve sağlık profesyonellerinde kullanılabilirliği artırmak için uygulamanın sunum özelliklerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bir PA uygulamasının içeriği ve teslim özellikleri, uygulamanın içeriği için T2D alanındaki uzmanlar ve uygulamanın teslim özellikleri için heterojen katılımcılar dahil olmak üzere, işlevsel çerçevenin uluslararası sınıflandırmasının diyabet çekirdek kümeleri dikkate alınarak Delphi yöntemi kullanılarak belirlendi. Bu yöntemle elde edilen verilere göre bir mobil uygulama oluşturulmuştur. Daha sonra uygulama bu şekilde oluşturulmuştur.
BULGULAR: Delphi uzmanları uygulamanın içeriği için toplam 64 fikir önerdi ve bunların 46'sı yeterli anlaşmaya ulaştı (%72,5-100). İkinci adımda, katılımcılar 27 fikir üretti; ancak 12 dağıtım özelliğinde (%70-100) fikir birliğine varıldı. Bu fikirlerin uygulama içeriğine dönüştürülmesiyle uygulama oluşturuldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma, önceden var olan çalışmalarda mevcut olan içerikle ilgili sınırlamaları ve kullanılabilirlik zorluklarını ele aldı. Karantina sırasında, geliştirilen PA uygulaması farklı mobil cihazlar kullanılarak uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Delphi Tekniği, Mobil Sağlık Uygulaması, Fiziksel Aktivite, Uluslararası İşlevsellik Sınıflandırması, Tip 2 Diyabet, Coronavirüs (COVID-19) PandemisiCorresponding Author: EREN TIMURTAS, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale