ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus Pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 362-366 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.52196

Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus Pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers

Narin Akıcı1, Nuray Arda Devecioğlu1, Zehra Esra Önal1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Department of Pediatrics, University of Health Sciences Turkey, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Pediatrics, Medipol Mega University, Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: Streptococcus pneumoniae (pneumococcus) is a leading cause of severe illness among pneumoniae (pneumococcus children worldwide. In this study, we aimed to evaluate nasopharyngeal carriage of Streptococcus) in healthy children, related risk factors and pneumococcus serotypes isolate in nasopharyngeal swabs.
METHODS: This study was performed in 310 healthy children aged six months to six years who were attending day care centers. Family size, number of siblings, vaccination status and duration of attendance at day care centers were evaluated. Nasopharyngeal specimens were collected, and serotypes of the isolates were identified.
RESULTS: Family size, number of siblings, and vaccination status were not risk factors affecting the nasopharyngeal carriage of pneumococcus. However, we found significantly higher rates of nasopharyngeal pneumococcus carriage in children attending day care centers for less than six months compared to children attending for longer than six months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We demonstrated that the duration of attendance at day care centers played a significant role in the development of nasopharyngeal pneumococcus carriage.

Keywords: Child, nasopharyngeal carriage; streptococcus pneumonia

Kreşe Giden Çocuklarda Streptococcus Pneumoniae Nazofarengeal Taşıyıcılığı ve İlişkili Risk Faktörleri

Narin Akıcı1, Nuray Arda Devecioğlu1, Zehra Esra Önal1, Tamay Gürbüz1, Çağatay Nuhoğlu1, Ömer Ceran2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği, İİstanbul
2Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Kliniği, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Streptcoccus pneumoniae (pnömokok) tüm dünyada çocuklarda pnömoniye bağlı ciddi hastalığın en önemli sebebidir.Biz bu çalışmada, sağlıklı çocuklarda Streptcoccus pneumoniae’nin nazofarengeal taşıyıcılığını, ilişkili risk faktörlerini ve nazofarengeal örneklerde pnömokok serotiplerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma 6 ay-6 yaş arası kreşe giden 310 sağlıklı çocukta yapıldı. Çocukların aile kalabalıklığı, kardeş sayısı, aşılanma durumu ve kreşe devam süreleri değerlendirildi. Nazofarengeal örnekler toplandı, serotipler belirlendi.
BULGULAR: Ailede üye sayısı, kardeş sayısı ve aşılanma durumu nazofarengeal pnömokok taşıyıcılığını etkileyen risk faktörleri değildi. Ancak; çalışmada kreşe 6 aydan kısa süre devam eden çocuklarda nazofarengeal taşıyıcılık oranı, 6 aydan uzun süre devam eden çocuklara göre daha yüksek bulduk.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Biz çalışmamızda kreşe devam süresinin nazofarengeal pnömokok taşıyıcılığında önemli rol oynadığı sonucunu gösterdik.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, nazofarengeal taşıyıcılık, Streptcoccus pneumoniae

Narin Akıcı, Nuray Arda Devecioğlu, Zehra Esra Önal, Tamay Gürbüz, Çağatay Nuhoğlu, Ömer Ceran. Nasopharyngeal Carriage of Streptococcus Pneumoniae and Related Risk Factors in Children Attending Day Care Centers. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(4): 362-366

Corresponding Author: Narin Akıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale