ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A case of necrotizan fasciitis after Pneumococcal septic arthritis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-56823 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.56823

A case of necrotizan fasciitis after Pneumococcal septic arthritis

Bekir Karagoz, LEVENT ADIYEKE, Murat BAKIR
Clinic Of Orthopedics And Traumatology, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Istanbul, Turkey

Septic arthritis is the inflammation of the synovial membrane and synovial fluid in the joints with bacterial, viral or fungal agents. It is most commonly spread by hematogenous way, In cases that are not treated, it can cause permanent and serious disabilities. The most common factor in all age groups was ‘’Staphylococcus Aureus’’. We report a case of necrotizing fasciitis after septic arthritis due to streptococcus pneumoniae, resulting in hip disarticulation.

Keywords: Necrosis, amputation, bacterial infection, necrotizing fasciitis, pneumococcal septic arthritis

Pnomokok septik artriti sonrası gelişen nekrotizan fasiit olgusu

Bekir Karagoz, LEVENT ADIYEKE, Murat BAKIR
Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İ̇stanbul

Septik artrit,eklemlerdeki sinoviyal zar ve sinoviyal sıvının bakteriyel,viral ya da fungal etkenlerle oluşan iltihabıdır. En sık hematojen yolla yayılır. Tedavi edilmezse kalıcı ve ağır sakatlıklara yol açabilmektedir. Tüm yaş grubunda en sık etken Stafilokokus aureus’tur. Biz bu olguda Streptokokus pneumoniae’ye bağlı gelişen septik artrit sonrası meydana gelen ve kalça dezartikülasyonu ile sonuçlanan nekrotizan fasiit olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: Nekroz, amputasyon, bakteriyel enfeksiyon, nekrotizan fasiit, pnomokokal septik artritCorresponding Author: Bekir Karagoz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale