ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Evaluation of American Society of Anesthesiology Classification 3–4 and 5 Patients Admitted Intensive Care Unit in Post-Operative Period [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 401-405 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.59389

The Evaluation of American Society of Anesthesiology Classification 3–4 and 5 Patients Admitted Intensive Care Unit in Post-Operative Period

Murat Tolga Avşar1, İbrahim Akkoç2, Mehmet Toptaş2, Zeynep Zehra Gümüş3
1Department of Anesteziyology and Intensive Care Unit, Gebze Fatih State Hospital, Kocaeli, Turkey
2Department of Anesteziyology and Intensive Care Unit, Haseki Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Internal Medicine, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: Post-operative complications contribute high mortality rates. Pre-operative evaluation is performed to determine the risk of complications and mortality. Hence, we aimed to evaluated American Society of Anesthesiology Classification 3, 4 and 5 patients and their post operative prognosis.
METHODS: The patients, admitted to intensive care unit (ICU) in a tertiary hospital in Turkey in a year, were evaluated retrospectively.
RESULTS: Among 590 patients, the mean age was 62.7±17.5. Postoperatively, 94.4% of the patients were discharged. However, 5.6% the patients died and all of them had an emergency surgery.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pre-operative evaluation supplies a valuable estimation of patient prognosis. We recommend that the patients, who will undergo an emergency surgery, should be carefully followed during both under anesthesia and in ICU.

Keywords: American Society of Anesthesiology Classification, intensive care unit; postoperative period.

Postoperatif dönemde yoğun bakımda yatan ASAsı 3-4-5 olan hastaların değerlendirilmesi

Murat Tolga Avşar1, İbrahim Akkoç2, Mehmet Toptaş2, Zeynep Zehra Gümüş3
1Gebze Fatih Devlet Hastanesi
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Postoperatif komplikasyonlar yüksek mortalite oranlarına katkıda bulunur. Komplikasyon ve mortalite riskini belirlemek için preoperatif değerlendirme yapılır. Bu nedenle ASA 3, 4 ve 5 hastaları ve postoperatif prognozlarını değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun bakım ünitelerinde bir yıl boyunca yatan, ASA 3-4 ve 5 olan hastaları retrospeksif olarak inceledik.
BULGULAR: 590 hastayı inceledik.Yaş ortalaması 62.7±17.5 idi. Hastaların % 94.4ü taburcu oldu. %5.6 hasta eksitus oldu. Eksitus olan hastaların hepsi acil vakaydi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif değerlendirme hasta prognozu için değerli bir tahmin sağlar. Acil ameliyat olacak hastaların hem anestezi öncesi hem de yoğun bakım ünitesinde dikkatle takip edilmelerini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: yoğun bakım, ASA, postoperatif dönem

Murat Tolga Avşar, İbrahim Akkoç, Mehmet Toptaş, Zeynep Zehra Gümüş. The Evaluation of American Society of Anesthesiology Classification 3–4 and 5 Patients Admitted Intensive Care Unit in Post-Operative Period. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(4): 401-405

Corresponding Author: Murat Tolga Avşar, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale