ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Successful Early Surgical Treatment of Fatal Blunt Chest Trauma: A Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 103-105 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.63644

Successful Early Surgical Treatment of Fatal Blunt Chest Trauma: A Case Report

Davut Tekyol1, Hatice Handan Tanrıkulu2, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek3, Umut Gökhan Özder1
1Department of Emergency Medicine, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
2Department of Thoracic Surgery, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpaşa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Department of Emergency Medicine, Kartal Dr. Lutfi Kirdar Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Blunt thoracic trauma is a common form of chest injuries that can be mortal on both sides of the thorax leading to potentially fatal respiratory or cardiovascular compromise. As blunt thoracic trauma may lead to fatal outcomes, emergency interventions are needed. Proper management of blunt chest trauma with timely chest tube thoracostomy should be considered, whenever necessary, optimal pain control and chest physiotherapy result in a good outcome in the majority of patients. Here, we present a case report of a polytraumatic patient with bilateral pneumothoraces with multiple rib fractures after a severe blunt trauma successfully treated by bilateral tube thoracostomy.

Keywords: Bilateral hemopneumothorax, blunt chest trauma; tube thoracostomy.

Ölümcül künt göğüs travmalı hastanın başarılı erken cerrahi tedavisi: Bir olgu sunumu

Davut Tekyol1, Hatice Handan Tanrıkulu2, İbrahim Altundağ1, Nihat Müjdat Hökenek3, Umut Gökhan Özder1
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İstanbul

Künt göğüs travmaları, göğüs duvarının her iki tarafında ölümcül solunumsal ve respiratuar problemlere yol açabilen travmalar olup göğüs yaralanmalarının sık görülen formudur. Ölümcül sonuçlara yol açabildiğinden dolayı acil müdahale edilmesi gerekmektedir. Künt göğüs travmasını zamanında ve gerektiğinde göğüs tüpü ile uygun şekilde tedavi etmek, çoğu hastada optimal ağrı kontrolünde ve göğüs fizyoterapisinde iyi sonuçlar elde edilmesini sağlar. Biz bu yazımızda, şiddetli künt göğüs travması sonucu meydana gelen, multipl kaburga kırıkları olan pnömotorakslı, politravmatik hastanın bilateral tüp torakostomisi ile başarılı şekilde tedavi edildiği vakanın sunumunu yapmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Künt göğüs travması, göğüs tüpü, tüp torakostomisi, bilateral hemopnömotoraks

Davut Tekyol, Hatice Handan Tanrıkulu, İbrahim Altundağ, Nihat Müjdat Hökenek, Umut Gökhan Özder. Successful Early Surgical Treatment of Fatal Blunt Chest Trauma: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2020; 60(1): 103-105

Corresponding Author: Davut Tekyol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale