ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
A case report: Lambda Light Chain Cast Nephropathy [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-69783 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.69783

A case report: Lambda Light Chain Cast Nephropathy

Elif Sitre Koç
Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University School Of Medicine, Department Of Internal Medicine, İstanbul

Free light chain overproduction occurs due to underlying plasma cell dyscrasia or a lymphoproliferative disease. When the catabolizing capacity of the proximal tubule is exceeded as a result of overproduction, the excess light chains reach the distal tubule, causing accumulation and impaired kidney function. Although this condition, called cast nephropathy, is most common in multiple myeloma, it may also be associated with Waldenström macroglobulinemia and lymphomas.

Keywords: Light Chain, Cast Nephropathy, Plasma Cell Disorders, Acute Renal Failure

Lambda Hafif Zincir Cast Nefropatisi Olgu Sunumu

Elif Sitre Koç
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bi̇lim Dalı, İstanbul

Serbest hafif zincir aşırı üretimi, altta yatan plazma hücreli diskrazi ya da lenfoproliferatif bir hastalığa bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı üretim sonucu proksimal tübülün katabolize etme kapasitesi aşıldığında, üretilen fazla hafif zincirler distal tübüle ulaşarak orada birikime ve böbrek fonksiyonlarında bozulmaya neden olur. Cast nefropatisi olarak adlandırılan bu durum en sık multiple myelomda görülmekle birlikte Waldenström makroglobülinemisi, lenfomalar ile de ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hafif Zincir, Cast Nefropati, Plazma hücreli hastalık, Akut böbrek yetersizliğiCorresponding Author: Elif Sitre Koç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale