ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 99-101

Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu

Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, İstanbul

INTRODUCTION: Smoking, adversely affecting the health of the fetus and the mother is very important yet is one of the preventable causes. Many pregnant women either smoke or are exposed to cigarette smoke.In this study, we aimed to investigate the relation between socio-demographic factors and the smoking behavior of pregnant women and their spouses.
METHODS: A face to face questionnaire consisting of 15 questions was applied to 204 pregnant women who agreed to participate in the study. The
descriptive statistical analysis of the data obtained were assessed by Fisher’s exact test.
RESULTS: While thirtysix (17.6%) women reported that they quit smoking before pregnancy, eight (3.9%) were still smoking. Passive smoking rate was 52.9%. Education and smoking before or during pregnancy did not have statistically significant relationship (p=0,4639).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is more likely for partners to be smokers of women who are former smokers and current smokers. Since most pregnant women come to regular health checks, it would be wise to include both candidate parents in follow up program to inform about active and passive smoking.

Keywords: gebelik, sigara kullanımı

Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu

Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Planlaması Ünitesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Sigara, fetüs ve anne sağlığını olumsuz yönde etkileyen çok önemli ancak önlenebilir bir nedenlerden biridir. Pek çok kadın hamileliliği sırasında sigara içmekte veya sigara dumanına maruz kalmaktadır. Bu çalışmada sosyodemografik faktörler ve eşlerin sigara içme davranışları ile gebelerin sigara içme davranışlarının araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya katılmayı kabul eden 204 gebeye15 sorudan oluşan yüz yüze bir anket uygulanmış, elde edilen veriler tanımlayıcı istatistiksel analizler ve Fisher’s exact test ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Otuz altı ( % 17,6) kadın gebelik öncesinde sigarayı bıraktığınÄ ± bildirirken, sekizi (%3,9) hala sigara içmekteydi. Pasif içicilik oranı %52.9 idi. Eğitim ve gebelik öncesi veya sırasında sigara içimi arasında istatistiksel olarak anlamlÄ ± ilişki bulunmamaktaydı (p=0,4639). Geçmişte sigara içen ve halen sigara içen kadınların eşlerinin de sigara içicisi olma olasılığı daha fazlaydı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Gebeler düzenli olarak sağlık kontrollerine geldiklerinden, her iki ebeveyn adayını aktif ve pasif sigara i çiciliği konusunda bilgilendirmek amacıyla gebe takip programına dahil etmek akıllıca olacaktır.

Anahtar Kelimeler: gebelik, sigara kullanımı

Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural, Gültekin Köse, E. Can Tüfekçi, Nurettin Aka. Gebelerde Sigara Kullanımını Etkileyen Faktörler ve Pasif Sigara Dumanına Maruziyet Durumu. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(2): 99-101

Corresponding Author: Işık Gönenç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale