ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 113-121

Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları

Sinem Ertaş, Fisun Vural, Nurettin Akarsu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Ovarian cancer is the fifth reason of women death because of cancer. According to World Health Organization criteria, ovarian cancer is in group of cancers which can not benefit from screening tests. Unfortunately because of nonspecific clinical findings, ovarian cancer can be diagnosed in late stages. For the purpose of early diagnosis and true triage of the patients to the right centers, clinicians had worked on different diagnostic methods. Today, for evaluation of the premenopausal patients IOTA group defends models that based on ultrasonografic findings; on the other hand Risk Of Malignancy Indices (RMI 1,2,3,4) are thought to have diagnostic accurancy in postmenopausal group. With this review,we up to date developments in the diagnosis and triage of adnexal masses which frequently encountered in daily practice and we aimed to evaluate dilemmas in the literature.

Keywords: Ovarian cancer, reason of women, according to world health organization.

Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları

Sinem Ertaş, Fisun Vural, Nurettin Akarsu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul

Over kanserleri kadın ölümlerinde 5. sırada yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerine göre over kanseri tarama testlerinden fayda sağlayamayan kanser grubundadır. Klinik bulguları nonspesifik olan ve ne yazık ki ileri evrelerde tanı alabilen bu kanser grubunun erken tanı alabilmesi ve hastaların doğru merkezlere yönlendirilebilmesi için klinisyenler farklı yöntemler üzerinde çalışmışlardır. Günümüzde premenopozal dönemdeki hastaların değerlendirilmesinde IOTA ekibinin ultrasonografik değerlendirmeye yönelik modelleri doğru triajı sağladığı savunulurken, Malignite Risk Indeksi (RMI 1,2,3,4) modellerinin ise postmenopozal dönemde tanısal değeri olduğu düşünülmektedir. Biz bu derlemede günlük pratikte sıkça karşılaştığımız adneksiyel kitlelerin tanı ve triajında günümüze kadar yaşanan gelişmeleri ve yaşanılan ikilemleri literatür eşliğinde değerlendirmeyi amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Over kanserleri, kadın ölümleri, dünya sağlık örgütü.

Sinem Ertaş, Fisun Vural, Nurettin Akarsu. Adneksiyal Kitlelerin Preoperatif Öngrüsünde Malignite Risk İndeksi Hesaplamaları Ve Iota Kuralları. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 113-121

Corresponding Author: Sinem Ertaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale