ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Scrotal Kaposi’s Sarcoma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 128-130

Scrotal Kaposi’s Sarcoma

Ayşe Nur İhvan1, Caner Ediz2, Muzaffer İlkay Tosun3
1Üsküdar Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Üsküdar İstanbul
2Üsküdar Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Üsküdar İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ümraniye İstanbul

Kaposi Sarcoma (KS), first described by Moritz Kaposi in 1872, is a vascular neoplasm. Distinguishing KS from other benign or malign vascular tumors, as well as other nonvascular spindle cell soft-tissue neoplasms can be challenging. Case; 86 year-old man who has a palpable nodule thats periodically hemorrhagic in the scrotum in recent months. Scrotal lesions were surgically excised.Isolated scrotal Kaposi’s sarcoma was reported in histopathological examination. A rare scrotal pathology which has HIV negative (-), HHV-8 positive (+) skrotal KS is presented in this article.

Keywords: HHV-8, Kaposi’s Sarcoma, Scrotum.

Skrotal Kaposi Sarkomu

Ayşe Nur İhvan1, Caner Ediz2, Muzaffer İlkay Tosun3
1Üsküdar Devlet Hastanesi, Patoloji Kliniği, Üsküdar İstanbul
2Üsküdar Devlet Hastanesi, Üroloji Kliniği, Üsküdar İstanbul
3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ümraniye İstanbul

Kaposi Sarkomu (KS) ilk kez 1872’de Moritz Kaposi tarafından tanımlanan vasküler bir neoplazmdır. Kaposi sarkomunun diğer benign ve malign vasküler tümörlerden, non vasküler iğsi yumuşak doku tümörlerden ayırıcı tanısı birtakım zorluklar içermektedir. 86 yaşında erkek hasta, sağ testisinde birkaç aydır periyodik olarak kanamalarla seyreden, palpabl kitle nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Skrotal nodüle eksizyonel biyopsi uygulanmıştır. Histopatolojik incelemesinde izole skrotal kaposi sarkomu saptanmıştır. Bu makalede nadir görülen bir skrotal patoloji olan HIV negatif (-), HHV-8 (Human Herpes Virüs 8) pozitif (+) Kaposi Sarkomu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: HHV-8, Kaposi Sarkomu, Skrotum.

Ayşe Nur İhvan, Caner Ediz, Muzaffer İlkay Tosun. Scrotal Kaposi’s Sarcoma. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 128-130

Corresponding Author: Ayşe Nur İhvan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale