ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 24-30 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.86158

Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam

Nilay Boztaş1, Şule Özbilgin1, Mücahit Özbilgin2, Ebru Taylan3, Mehtat Ünlü4, Sevda Özkardeşler1, Mert Akan5, Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
2Department of General Surgery, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department of Biochemistry, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
4Department of Pathology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
5Department of Anesthesiology and Reanimation, Kent Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The peresent study was conducted to research whether the intravenous (iv) anesthetics of propofol, midazolam and thiopental have a protective effect against gastric injury induced in rats with indomethacin.
METHODS: Rats were randomly divided into 6 groups (n=7). Rats in Group 1 (n=7) had 8 ml/kg saline administered via gavage. Rats in Group 2 (n=7) were administered 25 mg/kg indomethacin via gavage. Rats in Group 3 (n=7) were given 20 mg/kg famotidine intraperitoneal. Rats in Group 4 (n=7) were given 40 mg/kg propofol intraperitoneal. Rats in Group 5 (n=7) were administered 40 mg/kg thiopental intraperitoneal. Rats in Group 6 (n=7) were administered 10 mg/kg midazolam intraperitoneal and then 5 minutes later 25 mg/kg indomethacin via gavage in all groups except Group 1. All groups were sacrificed 6 hours after administration of oral indomethacin and gastrectromy was performed. All samples were photographed. Macroscopic photographs were uploaded to a computer. A pathologist used the “Olympus Stream Start” image analysis method to measure the size of the ulcer areas on photographs of each stomach excision sample in “pixels”. The total number of ulcers and total ulcer area were calculated for each rat. Other pieces of gastric tissue were assessed with histopathological study.
RESULTS: Clear ulceration was observed in the gastric mucosa of the indomethacin group. The iv anesthetic medications of propofol, midazolam and thiopental used in the study did not have any antiulcer efficacy.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that propofol, midazolam and thiopental had no protective effect against gastric injury induced in rats with indomethacin.

Keywords: Indomethacin, rats; stomach ulcer.

Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam

Nilay Boztaş1, Şule Özbilgin1, Mücahit Özbilgin2, Ebru Taylan3, Mehtat Ünlü4, Sevda Özkardeşler1, Mert Akan5, Serhan Yurtlu1, Volkan Hancı1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, İzmir
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
5Kent Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Amacımız Propofol, Midazolam ve Tiyopental'in (intravenöz (iv) anestezikler), indometazinle indüklenen gastrik hasara karşı koruyucu etkisinin olup olmadığını araştırmak.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ratlar rastgele 6 gruba ayrıldı (n = 7). Grup 1'deki (n = 7) ratlara gavaj yoluyla 8 ml / kg salin verildi. Grup 2'deki (n = 7) ratlara, gavaj yoluyla 25 mg / kg indometasin uygulandı. Grup 3'teki (n = 7) ratlara 20 mg / kg intraperitoneal famotidin verildi. Grup 4'teki (n = 7) ratlara 40 mg / kg intraperitoneal propofol verildi. Grup 5'teki (n = 7) ratlara 40 mg / kg intraperitoneal tiyopental uygulandı.Grup 6'daki (n = 7) ratlara, intraperitoneal midazolam 10 mg / kg uygulandı. Grup 1 dışındaki tüm gruplarda deney ilacı verildikten 5 dakika sonra 25 mg / kg indometasin, gavaj yoluyla uygulandı. Tüm gruplara, oral indometasin uygulanmasından 6 saat sonra ratlar sakrifiye edildi ve gastrektomi yapıldı. Tüm numuneler fotoğraflandı. Makroskopik fotoğraflar bir bilgisayara yüklendi. Bir patolog, her mide eksizyon örneğinin fotoğrafındaki ülser alanlarının boyutunu “piksel” cinsinden ölçmek için “Olympus Stream Start” görüntü analiz yöntemini kullandı. Her bir sıçan için toplam ülser sayısı ve toplam ülser alanı hesaplandı. Diğer gastrik doku parçaları histopatolojik inceleme ile değerlendirildi.
BULGULAR: İndometazin grubunun gastrik mukozasında net ülserasyon gözlendi. Araştırmada kullanılan propofol, midazolam ve tiyopental iv anestezik ilaçlar, anti-ülser etkinliğine sahip olmadığı belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Propofol, midazolam ve tiyopentalin, ratlarda indometazinle indüklenen gastrik hasara karşı koruyucu etkisinin olmadığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Mide Ülseri, İndometazin, Sıçanlar

Nilay Boztaş, Şule Özbilgin, Mücahit Özbilgin, Ebru Taylan, Mehtat Ünlü, Sevda Özkardeşler, Mert Akan, Serhan Yurtlu, Volkan Hancı. Effects of Midazolam, Propofol and Thiopental on Gastric Ulcer in Rats Midazolam. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 24-30

Corresponding Author: Nilay Boztaş, Türkiye
LookUs & Online Makale