ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 357-360 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.86619

Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma

Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı
Ümraniye Education Research Hospital

Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma

Keywords: Newborn, tumor, Congenital Mesoblastic Nephroma

Yenidoğanda Batın içi Kitle: Konjenital Mezoblastik Nefroma

Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı
Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi

Yenidoğanda Batın içi Kitle: Konjenital Mezoblastik Nefroma

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, tümor, Konjenital Mezoblastik Nefroma

Sevim Yener, Aytekin Kaymakçı. Intra-Abdominal Mass in Newborns: Congenital Mesoblastic Nephroma. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(3): 357-360

Corresponding Author: Sevim Yener, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale