ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Perioperative Surgery Unrelated Nerve İnjuries; Case Reports and Review of The Literature [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 104-107

Perioperative Surgery Unrelated Nerve İnjuries; Case Reports and Review of The Literature

Taşkan Akdeniz1, Tuncay Kaner2, İbrahim Tutkan3
1Delta Hospital, Nöröşirurji Kliniği,İstanbul
2Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji kliniği, İstanbul

Sometimes a neurosurgeon should answer unpleasant questions like “what should a surgeon must do for a left thigt located burning pain after a successful right side laminotomy” or “should a mother carry her newborn baby on her dropped foot occured after a normal delivery”. Perioperative nerve injuries are still important medical and legal problems either for surgeon or for anestesiologist. We would like to report and discuss our cases who had developed perioperatuar peripheric nerve injury.

Keywords: Perioperative nerve injuries, surgical positioning, meralgia parestetica, common peroneal nerve, posterior tibial nerve, tarsal tunnel syndrome.

Peroperatif Cerrahiden Bağımsız Sinir Yaralanmaları: Olgu Sunumları ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Taşkan Akdeniz1, Tuncay Kaner2, İbrahim Tutkan3
1Delta Hospital, Nöröşirurji Kliniği,İstanbul
2Pendik Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji kliniği, İstanbul

Bazen nöroşirürjiyen ”cerrah başarılı bir sağ laminotomi sonrası sol uyluk yanıcı ağrısında ne yapmalıdır” veya “yeni doğmuş bebeğini kucağına alan anne normal doğum sonrası gelişmiş düşük ayağı üzerine basmalımıdır” gibi tatsız sorulara yanıt vermek zorunda kalabilir. Peroperatif sinir yaralanmaları hem cerrah hem de anestezist için hala önemli tıbbi ve adli problemlerdir. Biz bu çalışmamızda peroperatif periferik sinir yaralanmaları gözlenen olgularımızı sunduk ve tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Peroperatif sinir yaralanmaları, cerrahi pozisyon, meralgia parestetika, common peroneal sinir, posterior tibial sinir, tarsal tünel sendromu.

Taşkan Akdeniz, Tuncay Kaner, İbrahim Tutkan. Perioperative Surgery Unrelated Nerve İnjuries; Case Reports and Review of The Literature. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(2): 104-107

Corresponding Author: Taşkan Akdeniz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale