ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 78-80

Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Ayhan Erdem1, Mustafa Özgür Toklucu1, Caner Araz2, Mehmet Nizamoğlu2, Emin Pala2, Ruhan Özer1, Şirin Güven1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

INTRODUCTION: Bu çalışmada, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil kliniğine suda boğulma nedeniyle başvuran hastaların epidemiyolojik ve klinik seyir açısından incelenmesi amaçlandı.
METHODS: Suda boğulma sonucu Acil servisimize başvuran veya 112 ambulans servisi ile getirilen çocuk hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışmaya toplam 11 hasta dahil edildi. Olguların 4’ü kız, 7’si erkek, yaş dağılımı 1-13 yaş (ortalama yaş 5,9±4,8 yıl) arasındaydı. Boğulmaların %73’ü tatlı suda, %27’si tuzlu suda olmuştu.
RESULTS: Başvuru anındaki Glaskow skoru ortalama 12,2±3,4 olarak bulundu. Hastaların %36’sında akciğer bulgusu vardı, %27’sine ise resüsitasyon uygulandı. Hastaların %9,1’i acil serviste takip edilirken, %36,4’ü çocuk servisinde, %54,6’sı yoğun bakımda izlendi.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Suda boğulma çocukluk çağındaki sık ölüm nedenlerinden birisidir. Özellikle bölgede deniz, su birikintisi, akarsu ve yüzme havuzları gibi ortamlar olduğunda bu risk daha da artar. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve ailelere temel ilk yardım eğitimi verilmesi bu riskleri azaltmak açısından önemlidir.

Keywords: Suda boğulma, çocuk, acil.

Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi

Ayhan Erdem1, Mustafa Özgür Toklucu1, Caner Araz2, Mehmet Nizamoğlu2, Emin Pala2, Ruhan Özer1, Şirin Güven1
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kliniği
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil kliniğine suda boğulma nedeniyle başvuran hastaların epidemiyolojik ve klinik seyir açısından incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Suda boğulma sonucu Acil servisimize başvuran veya 112 ambulans servisi ile getirilen çocuk hastaların dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Bu çalışmaya toplam 11 hasta dahil edildi. Olguların 4’ü kız, 7’si erkek, yaş dağılımı 1-13 yaş (ortalama yaş 5,9±4,8 yıl) arasındaydı. Boğulmaların %73’ü tatlı suda, %27’si tuzlu suda olmuştu.
BULGULAR: Başvuru anındaki Glaskow skoru ortalama 12,2±3,4 olarak bulundu. Hastaların %36’sında akciğer bulgusu vardı, %27’sine ise resüsitasyon uygulandı. Hastaların %9,1’i acil serviste takip edilirken, %36,4’ü çocuk servisinde, %54,6’sı yoğun bakımda izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Suda boğulma çocukluk çağındaki sık ölüm nedenlerinden birisidir. Özellikle bölgede deniz, su birikintisi, akarsu ve yüzme havuzları gibi ortamlar olduğunda bu risk daha da artar. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve ailelere temel ilk yardım eğitimi verilmesi bu riskleri azaltmak açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Suda boğulma, çocuk, acil.

Ayhan Erdem, Mustafa Özgür Toklucu, Caner Araz, Mehmet Nizamoğlu, Emin Pala, Ruhan Özer, Şirin Güven. Suda Boğulma İle Çocuk Acil Kliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 78-80

Corresponding Author: Ayhan Erdem, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale