ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relationship of Alzheimer’s Disease and Insulin: Type 3 Diabetes [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-94840 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.94840

The Relationship of Alzheimer’s Disease and Insulin: Type 3 Diabetes

Ezgi AKAR1, Mehtap Kaçar2, Duygu Ceman3
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Yeditepe University Faculty of Medicine, Neuroscience Phd Student, Istanbul, Turkey1
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Physiology,Yeditepe University Graduate School of Health Sciences, Department of Pathophysiology Istanbul, Turkey
3İlhan Varank Training and Research Hospital, Department of Neurosurgery, Istanbul, Turkey5

Alzheimer's Disease is a disease that occurs with advancing age and is characterized by progressive dementia and neural degeneration. In recent years, it has been stated that insulin deficiency and insulin resistance are associated with neurodegenerative processes in Alzheimer's Disease.
It has been supported by many recent studies that a decrease in the amount of brain insulin and insulin resistance has a role in the accumulation of amyloid beta and hyperphosphorylated tau protein, which are held responsible for the pathogenesis of Alzheimer's Disease, and reduces synaptic pilasticity. For this reason, the definition of Type III Diabetes has been used for Alzheimer's Disease in recent years and has brought a new perspective to the pathogenesis and treatment of Alzheimer's Disease.
In this study, we aimed to discuss the role of insulin deficiency and insulin resistance in Alzheimer's etiopathogenesis. For this purpose, current articles related to Alzheimer's and Type III Diabetes have been reviewed.

Keywords: Alzheimer’s disease, Insulin resistance, Type-3-Diabetes

Alzheimer Hastalığı ve İnsülin İlişkisi: Tip 3 Diyabet

Ezgi AKAR1, Mehtap Kaçar2, Duygu Ceman3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği; Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sinirbilim Doktora Öğrencisi,İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyololji Anabilim Dalı;Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Patofizyoloji Anabilim Dalı,İstanbul, Türkiye
3İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Alzheimer Hastalığı ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan, progresif demans ve nöral dejenerasyon ile karakterize bir hastalıktır. Son yıllarda yapılan çalışmalar ile Alzheimer Hastalığında insülin eksikliği ve insülin direncinin nörodejeneratif proseslerle ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Beyin insülin miktarında azalma ve insülin rezistansının Alzheimer Hastalığı patojenezinden sorumlu tutulan amiloid beta ve hiperfosforile tau proteini birikiminde rolü olduğu ve sinaptik pilastisiteyi azalttığı güncel pek çok çalışma ile desteklenmiştir. Bu nedenle son yıllarda Alzheimer Hastalığı için Tip III Diyabet tanımı kullanılmaya başlamıştır ve Alzheimer Hastalığı patogenezi ve tedavisinde yeni bir bakış açısı gelişmiştir. Bu çalışmada insülin eksikliği ve insülin direncinin Alzheimer etyopatogenezindeki rolünün tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Alzheimer ve Tip III Diyabet ile ilişkili güncel makaleler derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Alzheimer hastalığı, İnsülin direnci, Tip 3 diyabetCorresponding Author: Ezgi AKAR, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale