ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) due to the use of Phenitoin: Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 69-73

Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) due to the use of Phenitoin: Case Report

Hülya Anıl1, Eylem Kıral2, Koray Harmancı1, Işıl Bulur3, Abdülkadir Koçak1
1Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
2Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
3Dermatoloji Bilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) is a severe and rare eruption that develops mostly from factors related to
drugs. It is characterized by a fever and a pustular eruption on the erythematous skin with an acute onset and without follicular localization. Etiopathogenesis has not yet been fully explained. In this article, we present a case of AGEP associated with phenytoin that developed in a patient followed up in the intensive care unit for uncontrolled seizures. Two years ago, maculopapüler rash occured after receving phenytoin at another service in our hospital so ın this presentation; we aimed to emphasize that AGEP can rarely be seen in childhood age and to review the clinical properties, diagnosis, treatment of disease. Also we aimed to emphasize the importance of anamnestic reports.

Keywords: Acute generalized exaanthematous pustulosis, phenytoin, anamnestic reports.

Fenitoin Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Jeneralize Ekzantematöz Püstülozis (Agep) Olgusu

Hülya Anıl1, Eylem Kıral2, Koray Harmancı1, Işıl Bulur3, Abdülkadir Koçak1
1Çocuk Allerji ve İmmünoloji BD, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
2Çocuk Yoğun Bakım Bilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir
3Dermatoloji Bilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Eskişehir

Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis (AGEP), genellikle ilaçlara bağlı olarak gelişen ciddi ve seyrek bir erüpsiyondur. AGEP, ateşle karakterize, akut başlayan ve foliküler olmayan eritematöz zemin üzerinde püstüler erüpsiyonlar ile karakterizedir. Etyopatogenezi net olarak aydınlatılamamıştır. Burada yoğun bakım servisinde kontrol altına alınamayan nöbetler nedeniyle takip edilirken, fenitoine bağlı gelişen AGEP’li bir olguyu sunduk. Anamnez tekrar sorgulandığında, hastanın 2 yıl önce farklı bir serviste yatarken fenitoin sonrası makülopapüler döküntülerinin geliştiği öğrenildi. Bu olguyu sunmamızdaki amacımız AGEP’in çocuk yaş grubunda nadiren görülebildiğini vurgulamak, hastalığın klinik özelliklerini, tanı ve tedavisini gözden geçirmek ve hasta takibinde anamnezin, tutulan kayıtların önemini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut jeneralize ekzantematöz püstülozis, fenitoin, anamnez.

Hülya Anıl, Eylem Kıral, Koray Harmancı, Işıl Bulur, Abdülkadir Koçak. Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP) due to the use of Phenitoin: Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 69-73

Corresponding Author: Hülya Anıl, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale