ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Relation of Risk Factors Between Uric Acid and Prevalence of Coronary Artery Diseases [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 143-150

The Relation of Risk Factors Between Uric Acid and Prevalence of Coronary Artery Diseases

Veli Gökçe1, Mehmet Asıl2, Ahmet Avcı3, Ayşe Boyacı4, Şuke Korkmaz4
1Özel Konya Hospital hastanesi kardiyoloji kliniği, Uzman Dr.
2Özel Selçuklu Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Uzman Dr.
3Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Yardımcı Doçent Dr.
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Doçent Dr.

Lipid peroxidation is known to be one of the important mechanisms taking role in the development of tissue damage observed in various ongoing physiologic and pathologic processes such as aging, atherosclerosis as well as various inflammatory diseases and cancer.

Keywords: Uric acid, coronary artery disease, atherosclerosis, risk factors.

Ürik Asitin Koroner Arter Hastalığı, Yaygınlığı ve Risk Faktörleri ile İlişkisi

Veli Gökçe1, Mehmet Asıl2, Ahmet Avcı3, Ayşe Boyacı4, Şuke Korkmaz4
1Özel Konya Hospital hastanesi kardiyoloji kliniği, Uzman Dr.
2Özel Selçuklu Hastanesi Gastroenteroloji Kliniği, Uzman Dr.
3Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği Yardımcı Doçent Dr.
4Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Doçent Dr.

Lipid peroksidasyonu (oto oksidasyon) yaşlanma, ateroskleroz, kanser, inflamatuvar hastalıklar, gibi bazı fizyolojik ve patolojik süreçlerde etkin olan doku hasarından sorumlu olan mekanizmalardan biridir.

Anahtar Kelimeler: Ürik asit, Koroner arter hastalığı, ateroskleroz, risk faktörleri.

Veli Gökçe, Mehmet Asıl, Ahmet Avcı, Ayşe Boyacı, Şuke Korkmaz. The Relation of Risk Factors Between Uric Acid and Prevalence of Coronary Artery Diseases. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 143-150

Corresponding Author: Veli Gökçe, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale