ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
The Effect Of Serum Cortisol And Vitamin D Level On Mortality In Covid-19 Patients Admitted To The Intensive Care Unit [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-99327 | DOI: 10.14744/hnhj.2022.99327

The Effect Of Serum Cortisol And Vitamin D Level On Mortality In Covid-19 Patients Admitted To The Intensive Care Unit

Uğur Uzun1, Murat Güneş2, Fatma Demet Arslan3, İsa Sahar1, Taner Çalışkan1, Ciler Zincircioglu1, Kazım Rollas1, Nimet Şenoğlu4, Aykut Sarıtaş1, Işıl Köse1
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, İzmir
2İntensive Care Unit, State Hospital, Gümüşhane,turkey
3Department Of Biochemistry, Bakırçay University Çiğli Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
4Department Of Anesthesiology And Reanimation Bakırçay University Çiğli Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: One of the methods to decrease deaths due to Coronavirus-19 disease is to recognize the factors that increase the mortality of the disease. It is thought that the deficiency of vitamin D, the vitamin which supports the immune system, and corticosteroids which are administered to suppress excessive response may be risk factors that may affect mortality.
METHODS: In our study, we evaluated serum vitamin D and cortisol levels in COVID-19 patients during their admission to the intensive care unit, together with their demographic data and its comorbidities, and examined their effects on mortality and their relationship with intensive care scores.


RESULTS: 101 Covid-19 patients were examined. Serum vitamin D and cortisol levels do not affect mortality statistically. Intensive care unit admission was more common in patients with low vitamin D levels. Cortisol levels were higher in deceased patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Vitamin D deficiency increases the risk of admission to the intensive care unit, and serum vitamin D and cortisol levels measured during admission to the intensive care unit do not affect the prediction of mortality.

Keywords: Intensive Care Unit, COVID-19, Cortisol, Vitamin D

Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Hastalarında Serum Kortizol ve D Vitamini Düzeyinin Mortaliteye Etkisi

Uğur Uzun1, Murat Güneş2, Fatma Demet Arslan3, İsa Sahar1, Taner Çalışkan1, Ciler Zincircioglu1, Kazım Rollas1, Nimet Şenoğlu4, Aykut Sarıtaş1, Işıl Köse1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kiniği, İzmir
2Devlet Hastanesi, Yoğun Bakım Ünitesi, Gümüşhane
3Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Biyokimya Kliniği, İzmir
4Bakırçay Üniversitesi, Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Coronavirüs-19 hastalığına bağlı ölümleri azaltma yollarından biri hastalığın mortalitesini artıran faktörlerin tespitidir. Bağışıklık sistemini destekleyen D vitamininin eksikliği ile, aşırı inflamatuvar yanıtı baskılamak için uygulanan kortikosteroidlerin mortaliteyi etkileyebilecek risk faktörleri olabileceği düşünülmektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda yoğun bakım ünitesine kabulü esnasında Covid-19 hastalarında serum D vitamini ve kortizol düzeylerinin demografik verileri, komorbiditeleri ile birlikte değerlendirilerek, mortalite üzerine etkisi ve yoğun bakım skorları ile ilişkisini inceledik.
BULGULAR: 101 Covid-19 hastası incelendi. Serum D vitamini ve kortizon düzeyleri mortaliteyi istatistiksel olarak etkilememektedir. Düşük D vitamini düzeyi olan hastalarda yoğun bakım ünitesine yatışı daha yaygındır. Ölen hastalarda da kortizol düzeyleri daha yüksektir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: D vitamini eksikliği, hastaların yoğun bakıma kabul riskini arttırmakta olup yoğun bakıma kabul sırasında bakılan serum D vitamini ve kortizol düzeylerinin, mortaliteyi tahminde bir etkisinin olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Covid-19, Kortizol, Vitamin DCorresponding Author: Uğur Uzun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale