ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case Report: A Case of Brucellosis Presenting with Pancytopenia [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 304-307 | DOI: 10.14744/hnhj.2018.02419

A Case Report: A Case of Brucellosis Presenting with Pancytopenia

Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
Department of Pediatrics, TC University of Health Sciences Zeynep Kamil Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Brucellosis is one of the most prevalent zoonotic infections in the world. The disease begins with nonspecific symptoms and may affect hematopoietic, musculoskeletal, nervous and gastrointestinal system with a wide variety of symptoms and signs. In this study, we present a six-year-old girl who was admitted with fever and arthralgia diagnosed as brucellosis after excluding malignancy in the differential diagnosis. The patient recovered completely with gentamicin and trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMZ).

Keywords: Brucellosis, child; pancytopenia.

Olgu Sunumu: Pansitopeni ile başvuran bir Bruselloz

Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız
TC Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Bruselloz, tüm dünyada yaygın izlenen zoonotik enfeksiyonlardan biri olup çocukluk çağında da görülmektedir. Özgül olmayan belirtilerle başlayan hastalık çok çeşitli semptom ve bulgular ile hematopoetik, kas-iskelet, sinir ve gastrointestinal sistemi etkileyebilir.
Yazımızda ateş ve artralji şikayetleri ile başvuran, tetkiklerinde pansitopeni sebebiyle malignite ile ayırıcı tanısı yapılan ve bruselloz tanısı konulan altı yaşında bir kız olgu sunulmuştur. Hasta uygulanan ikili tedavi ile (gentamisin ve trimethoprim-sulfametaksazol (TMP- SMZ) tamamen iyileşmiştir.

Anahtar Kelimeler: bruselloz, çocuk, pansitopeni

Nihan Uygur Külcü, Erdal Sarı, İlkay Özgen Sarı, Feyza Mediha Yıldız. A Case Report: A Case of Brucellosis Presenting with Pancytopenia. Haydarpasa Numune Med J. 2019; 59(3): 304-307

Corresponding Author: Nihan Uygur Külcü, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale