ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relation Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Pneumothorax (A complication of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration) [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 17-21

The Relation Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Pneumothorax (A complication of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration)

Çiğdem Başkara1, Murat Kıyık1, Hüseyin Cem Tigin2, Ayşin Durmaz2, Tülay Sönmez3, Sadettin Çıkrıkçıoğlu2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Edirne Keşan Devlet Hastanesi

INTRODUCTION: Transthoracic fine needle aspiration (TFNA) is a method oftenly used to diagnose peripheral lung lesions.
METHODS: The most frequent complication of TFNA is pneumothorax as 5-64%. We aimed in our study to demonstrate the relation between chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and pneumothorax due to TFNA.
RESULTS: We evaluated 367 times TFNA of 281 patients retrospectively and performed pulmonary function tests to appropriate patients and searched COPD. We detected pneumothorax as 13.1%.
DISCUSSION AND CONCLUSION: We didn’t detect a significant relation between COPD and TFNA (p>0.05).

Keywords: Transthoracic fine needle aspiration (TFNA), chronic obstrructive pulmonary disease (COPD), pneumothorax.

Trans Torasik İğne Aspirasyonu İşleminin Komplikasyonu Olan Pnömotoraks İle Koah İlişkisi

Çiğdem Başkara1, Murat Kıyık1, Hüseyin Cem Tigin2, Ayşin Durmaz2, Tülay Sönmez3, Sadettin Çıkrıkçıoğlu2
1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3Edirne Keşan Devlet Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Transtorasik ince iğne aspirasyonu (TTİA) özellikle periferik yerleşimli akciğer lezyonlarından örnek elde etmekte sık kullanılan bir yöntemdir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: TTİA’nın en sık komplikasyonu %5-64 oranında görülebilen pnömotorakstır. Çalışmamızda kliniğimizde rutinde sıklıkla kullanmakta olduğumuz TTİA’nın bir komplikasyonu olan pnömotoraksın kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
BULGULAR: Ardışık 281 hastaya yapılan 367 TTİA işleminin retroprospektif olarak değerlendirilmiş olduğu çalışmamızda genel durumu uygun olan ve uyum gösterebilen hastalara solunum fonksiyon testi yapılarak KOAH varlığı değerlendirildi. %13.1 oranında pnömotoraks görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: KOAH ile pnömotoraks gelişmesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. (p>0.05)

Anahtar Kelimeler: Ttrans torasik iğne aspirasyonu (TTİA), kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), Pnömotoraks.

Çiğdem Başkara, Murat Kıyık, Hüseyin Cem Tigin, Ayşin Durmaz, Tülay Sönmez, Sadettin Çıkrıkçıoğlu. The Relation Between Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Pneumothorax (A complication of Trans Thoracic Fine Needle Aspiration). Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(1): 17-21

Corresponding Author: Çiğdem Başkara, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale