ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Malignant Melanoma, Our Clinical Experience Of 10 Years [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 116-119

Malignant Melanoma, Our Clinical Experience Of 10 Years

Nesibe Sinem Çiloğlu, Ayşe İrem Mert
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

INTRODUCTION: The incidence of cutaneous malignant melanoma has been increasing all around the world in the recent years.
METHODS: In this study, we have retrospectively reviewed data from 55 patients with cutaneous malignant melanoma who admitted to Plastic Surgery Clinic of our Hospital between January 2003 and August 2013 (10 years).
RESULTS: The parameters that we have surveyed in patients included an- nual distribution of patients, age, gender, occupation, location of the lesions on the body surface, presence of nevus prior to melanoma, histopathological type, Breslow thickness, mitotic activity rates, stage at the diagnosis, metastasis rates in follow-up period. At the end of the study, we concluded that the incidence of cutaneous malignant melanoma in our region has been increasing since 2003.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Mortality and morbidity rates, as well will decrease with early diagnosis and treatment.

Keywords: The incidence of cutaneous, malignant, melanoma.

Malign Melanom ve 10 Yıllık Klinik Deneyimlerimiz

Nesibe Sinem Çiloğlu, Ayşe İrem Mert
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Kutanöz malign melanomun insidansı tüm dünyada artış göstermektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamamızda Ocak 2003 ve Ağustos 2013 tarihleri arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniğine başvuran; tedavi ve takip edilen 55 malign melanomlu hasta retrospektif olarak incelendi.
BULGULAR: Olgular, yaş, cinsiyet, lezyonun yerleşimi, boyutu, histolojik tipi ve evresi, Breslow kalınlığı, lenf nodu tutulumu, premalign lezyon varlığı, metastaz ve nüks açısından değerlendirildi. Çalışmanın sonucunda, kliniğimize başvuran hastalar arasında yıllar içerisinde kutanöz malign melanom insidansının artış gösterdiği bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Erken tanı ve tedavi ile birlikte tüm kanser türlerinde olduğu gibi mortalite ve morbidite oranları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kutanöz, malign, melanomun.

Nesibe Sinem Çiloğlu, Ayşe İrem Mert. Malignant Melanoma, Our Clinical Experience Of 10 Years. Haydarpasa Numune Med J. 2015; 55(2): 116-119

Corresponding Author: Nesibe Sinem Çiloğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale