ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Correlation Between Sitting Duration and Position and Lumbar Pain Among Office Workers [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 1-6 | DOI: 10.14744/hnhj.2019.04909

Correlation Between Sitting Duration and Position and Lumbar Pain Among Office Workers

Yaşar Keskin1, Berna Ürkmez2, Fulden Öztürk3, Müge Kepekçi4, Teoman Aydın1
1Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Bezmialem University, Istanbul, Turkey
2Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University of Health Sciences Turkey, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey
3Bezmialem University Faculty of Medicine, Istanbul, Turkey
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation Health Science University, Kanuni Sultan Süleyman Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to understand and evaluate whether long sitting durations and sitting position are risk factors for lumbar pain among office workers and to contribute to the existing literature on this subject.
METHODS: A questionnaire comprising 18 items and 3 main sections about personal information, professional information, sitting position and duration, and lumbar pain was developed for office workers with lumbar pain. The questionnaire was distributed among 131 office workers aged between 18 and 65 years (mean age: 35±9.3 years; mean Body Mass Index (BMI): 25±3.83 kg/m2) who had complaints of lumbar pain.
RESULTS: Among the office workers with long sitting durations, the percentages of standing and walking were lower and the severity of pain was higher. There was a correlation between the duration of pain and percentages of sitting, standing, and walking and between the severity of pain and percentage of sitting.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A history of lumbar pain, high BMI, and long sitting duration at work may be the risks factors for lumbar pain among office workers.

Keywords: Lumbar pain, office workers; sitting duration; sitting position.

Ofis Çalışanlarının Oturma Süresi ve Oturma Pozisyonunun Bel Ağrısı ile İlişkisi

Yaşar Keskin1, Berna Ürkmez2, Fulden Öztürk3, Müge Kepekçi4, Teoman Aydın1
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü
3Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı büro elemanlarının uzun süre oturması ve oturma şeklinin bel ağrısını arttıran bir risk faktörü olup olmadığını anlamak ve değerlendirmektir. Araştırma bu konu hakkında bilgi sağlamak ve literatüre katkı yapmayı hedeflemektedir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bel ağrısı olan ofis çalışanlarına kişisel bilgiler, mesleki bilgiler, oturma şekli ve süresi ve bel ağrısı ile ilgili olmak üzere 3 ana kısımdan oluşan toplamda 18 soru içeren bir anket hazırlandı. Bu anket bel ağrısı şikayeti olan, 18-65 yaş aralığındaki ofis çalışanı olan 131 kişiye uygulandı.
BULGULAR: Olguların yaş ortalaması 35±9,3 ve BKI ortalaması 25±3,83kg/m2’ dü. Uzun süreli oturur pozisyonda çalışan ofis çalışanlarının ayakta durma ve yürüme yüzdesi daha az, ağrılarının şiddeti ise daha fazlaydı. Ağrının süresi ile oturma, ayakta durma ve yürüme yüzdesi arasında korelasyon vardı. Ağrının şiddeti ile oturma yüzdesi arasında da korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bel ağrısı öyküsü bulunma, yüksek BKİ’ye sahip olma ve uzun süre oturur pozisyonda çalışma,ofis çalışanlarında bel ağrısının etkenleri olabilir

Anahtar Kelimeler: Ofis çalışanları, oturma süresi, oturma pozisyonu, bel ağrısı

Yaşar Keskin, Berna Ürkmez, Fulden Öztürk, Müge Kepekçi, Teoman Aydın. Correlation Between Sitting Duration and Position and Lumbar Pain Among Office Workers. Haydarpasa Numune Med J. 2021; 61(1): 1-6

Corresponding Author: Berna Ürkmez, Türkiye
LookUs & Online Makale