ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science After Circumcision Resulting With Advanced Degrees Adhesion İn Glans Penis: A Case Report [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 125-127

After Circumcision Resulting With Advanced Degrees Adhesion İn Glans Penis: A Case Report

Caner Ediz
Üsküdar Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

Circumcision is described the removal of part of the male genital skin called preputial. One of the most commonly performed surgery in pediatric age group is circumcision on the world. The possibility of complications may occur during the operation of circumcision like any surgical procedures. Complication rates of circumcision may change with surgical operation experience of the person, the application conditions and varies with patient related factors. Circumcision complications can be classified as early and late complications. In the early period of pain, bleeding, swelling, as can be seen from minor complications such as inadequate skin excision is rarely death, serious complications may also occur, such as amputation of the glans. In the late period, pain, infection of the glans penis shaft skin bridge formation, severe adhesions, urinary retention, meatal stenosis, meatal ulcers and fistulas can be seen.In this case report, on a 6-month old boy, we discussed severe glandular adhesion and urinary retention after the circumcision performed by a mohel.

Keywords: Circumcision, glandular adhesion, urinary retention.

Sünnet Sanrasında Glans Peniste Oluşan İleri Derece Yapışıklık: Olgu Sunumu

Caner Ediz
Üsküdar Devlet Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

Sünnet, erkek genital organındaki prepisyum adı verilen deri kısmının çıkarılması olarak tanımlanmaktadır. Dünya üzerinde pediatrik yaş grubunda en sık yapılan ameliyatlarından birisi de sünnettir. Her cerrahi işlem gibi sünnette de komplikasyon oluşabilir. Sünnete bağlı komplikasyon oranları cerrahi müdahaleyi yapan kişinin tecrübesi, uygulama koşulları ve hastaya bağlı faktörler ile değişiklik göstermektedir. Sünnet komplikasyonları erken ve geç komplikasyonlar olarak sınıflandırılabilir. Erken dönemde ağrı, kana- ma, şişme, yetersiz cilt eksizyonu gibi hafif komplikasyonlar görülebileceği gibi nadiren ölüm, glans amputasyonu gibi ciddi komplikasyonlar da görülebilir. Geç dönemde ise, ağrı, enfeksiyon, penis şaftı ile glans arasında cilt köprüsü oluşması, ileri derece yapışıklıklar, üriner retansiyon, meatal stenoz, meatal ülser ve fistüller görülebilir. Bu olgu sunumunda, 6 aylık bir erkek çocuk- ta, sünnetçi tarafından yapılan sünnet işlemi sonrasında ortaya çıkan ciddi glanüler yapışıklık ve üriner retansiyon tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sünnet, glanüler yapışıklık, üriner retansiyon.

Caner Ediz. After Circumcision Resulting With Advanced Degrees Adhesion İn Glans Penis: A Case Report. Haydarpasa Numune Med J. 2016; 56(2): 125-127

Corresponding Author: Caner Ediz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale