ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Suggestion for Organization of Nutritional Support Service in Haydarpaşa Numune Traning and Research Hospital [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 41-46

A Suggestion for Organization of Nutritional Support Service in Haydarpaşa Numune Traning and Research Hospital

Atilla Çelik, Neşet Köksal, Varol Esatoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği

Nowadays, nutritional status of patients cannot be left to be uncontrolled as well as nutritional support cannot be left to coincidences and to the flow of daily habits. Clinical dimensions of nutritional support include research, interpretation, calculation of needs, determination and then monitoring of nutritional path for each patient. If needs of patients cannot managed properly, a potential of defective or excessive treatment are likely to emerge. However, clinical process can be directed effectively with a powerful infrastructure. Clinical team needs to comprehend various elements that include effective service provision. The presentation, which has no obvious effect on this clinical agenda, depends on gathering disciplines including financing and senior management together. In this study, we aimed to execute an organizational chart by discussing how the nutritional requirements of patients can be met with an organization which developed specifically for Haydarpafla Numune Education and Research Hospital and how this process can be managed effectively. We hope that it will be discussed and developed.

Keywords: Nutritional, Support Service, Organization.

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Beslenme Destek Hizmeti İçin Bir Organizasyon Önerisi

Atilla Çelik, Neşet Köksal, Varol Esatoğlu
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Genel Cerrahi Kliniği

Günümüzde hastaların beslenme durumu kendi haline bırakılamayacağı gibi beslenme desteği de rastlantılara ve günlük alışkanlıkların akışına terk edilemez. Beslenme desteğinin klinik boyutları; araştırma, değerlendirme ve ihtiyaçların hesaplanması ile her hasta için bir beslenme yolunun belirlenmesini ve sonra da denetlenmesini içerir. Hastaların ihtiyaçları uygun bir biçimde yönetilemezse, yetersiz veya aşırı tedavi potansiyeli ortaya çıkabilir. Ancak güçlü bir altyapı varlığında klinik süreç etkin bir şekilde yönlendirilebilir. Klinik ekibin etkin hizmet sağlamayı kapsayan farklı unsurları kavraması gerekir. Bu klinik gündem üzerinde açıkça etkisi olmayan sunum, finansman ve üst düzey yönetimi kapsayan disiplinleri bir araya getirmesine bağlıdır. Bu çalışmada hastaların beslenme gereksinimlerinin Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi özelinde geliştirilebilecek bir organizasyonla nasıl karşılanabileceğini ve bu sürecin etkin bir biçimde nasıl yönetilebileceğini tartıflarak bir organizasyon şeması ortaya koymaya çalıştık. Tartışılmasını ve geliştirilmesini dileriz.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, destek hizmeti, organizasyon.

Atilla Çelik, Neşet Köksal, Varol Esatoğlu. A Suggestion for Organization of Nutritional Support Service in Haydarpaşa Numune Traning and Research Hospital. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(1): 41-46

Corresponding Author: Atilla Çelik, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale