ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-13285 | DOI: 10.14744/hnhj.2020.13285

A Case Of Hyperlactatemia Due To Linezolid Use

Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
Department of Internal Medicine, Health Sciences University, Hamidiye Faculty of Medicine, Haydarpasa Numune Health Application and Research Center, Istanbul, Turkey

Lactate; is the product of anaerobic glycolysis; It is cleaned from blood with the help of liver and kidney. Lactate level higher than 2 mmol / l is defined as hyperlactatemia and 4 mmol / l higher is defined as lactic acidosis. It is the most common cause of metabolic acidosis in in patients. Linezolid is an oxazolidinone group antibiotic that targets bacterial protein synthesis by inhibiting bacterial ribosome subunit. Linezolid is an oxazolidinone group antibiotic that directly inhibits the protein synthesis in the mitochondria of bacteria and can cause lactic acidosis, which may have a high mortality. In this article, we aimed to present a case with hyperlactatemia on the 12th day of treatment in a patient using linezolid due to pneumonia.

Keywords: Linezolid, lactic acidosis, hyperlactatemia

Linezolid Kullanımına Bağlı Hiperlaktatemi Olgusu

Merve Keleş Doğan, Şeyma Betül Yığcı, Duygu Yeşilyurt, Kadir Kayataş
Hamidiye Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Haydarpaşa Numune Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul, Türkiye

Laktat; anaerobik solunumun bir yan ürün olup; karaciğer ve böbrek yardımıyla kandan temizlenir. Laktat seviyesinin 2 mmol/l den yüksek olması hiperlaktatemi, 4 mmol/l’den yüksek ve asidoz ile birlikte olması laktik asidoz olarak tanımlanır. Yatan hastalarda metabolik asidozun en sık sebebidir. Linezolid, bakterilerin mitokondrilerindeki protein sentezini direkt inhibe eden oxazolidinone grubu bir antibiyotik olup mortalitesi yüksek olabilen laktik asidoza neden olabilmektedir. Biz yazımızda pnömoni nedenli linezolid kullanıp, tedavinin 12.gününde hiperlaktatemi gelişen olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Linezolid, laktik asidoz, hiperlaktatemiCorresponding Author: Merve Keleş Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale