ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science A Case of Psoriatic Arthritis with Elbow Involvement Misdiagnosed as Osteomyelitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. Ahead of Print: HNHJ-26576 | DOI: 10.14744/hnhj.2021.26576

A Case of Psoriatic Arthritis with Elbow Involvement Misdiagnosed as Osteomyelitis

Ozge Gulsum Illeez1, Feyza Unlu Ozkan1, Kubra Neslihan Kurt Oktay2, Fatma Nur Soylu Boy3, Pinar Akpinar1, Ilknur Aktas1
1University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul,Turkey
2Yeditepe University Faculty of Medicine, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul,Turkey
3University of Health Sciences, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Department of Radiology, Istanbul, Turkey

Psoriatic Arthritis is a chronic systemic inflammatory disease characterized by joint inflammation associated with psoriasis and may present with a variety of clinical manifestations related to bone structures and soft tissues around the joints. Psoriatic arthritis may show radiological findings similar to osteomyelitis (OM). A 69-year-old patient who had been diagnosed with psoriatic arthritis for 5 years was referred to our clinic with a preliminary diagnosis of OM due to severe pain in the right elbow. The patient had polyarthralgia and extensive skin involvement. Disease activation was considered as a result of detailed investigations. Both the joint and skin involvement of the patient were controlled with biological agent treatment. Differential diagnosis should be done carefully in patients with arthralgia and/or arthritis. Advanced radiological imaging should be performed.

Keywords: Osteomyelitis, Psoriatic arthritis, Psoriasis.

Osteomiyelitle Karıştırılan Dirsek Tutulumlu Bir Psöriatik Artrit Vakası

Ozge Gulsum Illeez1, Feyza Unlu Ozkan1, Kubra Neslihan Kurt Oktay2, Fatma Nur Soylu Boy3, Pinar Akpinar1, Ilknur Aktas1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, istanbul, Türkiye

Psöriatik artrit; psöriazis ile ilişkili, eklem inflamasyonuyla karakterize, kronik, sistemik, inflamatuar bir hastalıktır. Eklem çevresi kemik yapılar ve yumuşak dokular ile ilgili çok farklı klinik tablolarla karşımıza çıkabilir. Kemiğin iltihabi bir durumu olan osteomiyelitle radyolojik olarak benzer bulgular gösterebilir. 69 yaşında, 5 yıldır psöriatik artrit tanısı bulunan hasta, sağ dirsekte şiddetli ağrı nedeniyle, osteomyelit ön tanısı ile tarafımıza yönlendirildi. Hastanın poliartrraljisi ve yaygın cilt tutulumu mevcuttu. Yapılan ayrıntılı tetkikler sonucunda hastalık aktivasyonu düşünüldü. Biyolojik ajan tedavisi ile hastanın hem eklem hem de cilt tutulumu kontrol altına alındı. Artralji ve/veya artritle gelen hastalarda ayırıcı tanı dikkatle yapılmalı, gerektiğinde ileri tetkiklerden faydalanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Osteomiyelit, Psöriatik artrit, Psöriazis.Corresponding Author: Ozge Gulsum Illeez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale