ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Laparoscopic Treatment of an Atypic Vezicosygmoid Fistula [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 115-118 | DOI: 10.14744/hnhj.2017.32042

Laparoscopic Treatment of an Atypic Vezicosygmoid Fistula

Serkan Akan1, Özgür Haki Yüksel1, Çağlar Yıldırım1, Ahmet Ürkmez2
1Department of Uroloy, Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of Uroloy, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Spontaneous fistula formation between the bladder and the sigmoid colon is a very rare entity. In general, the underlying cause is that the sigmoid colon diverticula is inflated and perforated in the bladder wall. Sometimes, it can also develop due to infiltration of the sigmoid tumors to the bladder wall. Apart from these, inflammatory bowel diseases, tuberculosis, lymphoma, trauma and previous surgical interventions are other underlying causes. Herein, we presented a case of a vesicosigmoid fistula that was spontaneously developed without any underlying specific etiology.

Keywords: vesicosigmoid fistula, laparocopy, sigmoid colon

Atipik Olguda Vezikosigmoid Fistül'ün Laparoskopik Tedavisi

Serkan Akan1, Özgür Haki Yüksel1, Çağlar Yıldırım1, Ahmet Ürkmez2
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İstanbul

Mesane ile sigmoid kolon arasında spontan fistül oluşumu oldukça nadirdir. Genelde altta yatan sebep sigmoid kolon divertiküllerinin inflame olması ve mesane duvarına perfore olmasıdır. Bazen sigmoid kolondaki tümörlerin mesaneye infiltre olması ile de gelişebilir. Bunların dışında inflamatuar bağırsak hastalıkları, tüberküloz, lenfoma, travma ve geçirilmiş cerrahi girişimler altta yatan diğer sebeplerdir. Biz bu sebeplerin hiçbirinin olmadığı, spontan gelişen ve nedeni belli olmayan bir vezikosigmoid fistül olgusunu sunduk.

Anahtar Kelimeler: vezikosigmoid fistül, laparoskopi, sigmoid kolon

Serkan Akan, Özgür Haki Yüksel, Çağlar Yıldırım, Ahmet Ürkmez. Laparoscopic Treatment of an Atypic Vezicosygmoid Fistula. Haydarpasa Numune Med J. 2017; 57(2): 115-118

Corresponding Author: Ahmet Ürkmez, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale