ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Pilonidal Sinus Disease [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 57-62

Pilonidal Sinus Disease

Bülent Kaya1, Suat Can Ulukent1, Orhan Bat1, Özlem Akça1, Fatih Mete2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

Pilonidal sinüs disease is a chronic disease, usually presented with a drained sinus and abscess in sacrococcygeal region.The incidence is highest in ages between 15-25 and approximately 80% of patients are male. The disease is diagnosed when a drained sinus is detected about 4-5 cm above anus.The main surgical approach is excision of sinus and closure of this defect with different techniques. The most
commonly used techniques are; Primary repair, marsupialization, Karydakis operation and Limberg flep.In this review, The current diagnosis and treatment of pilonidal sinus disease is discussed.


Pilonidal Sinüs Hastalığı

Bülent Kaya1, Suat Can Ulukent1, Orhan Bat1, Özlem Akça1, Fatih Mete2
1Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatri Kliniği

Pilonidal sinüs, genellikle sakrokoksigeal bölgede akıntılı bir sinus veya apse ile ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Pilonidal sinüs
hastalığı en yüksek insidansa 15-25 yaşlar arasında ulaşmakta ve hastaların %80’ini erkekler oluşturmaktadır. Hastalığın tanısı
anüsün yaklaşık 4-5 cm üzerinde akıntılı sinüsün fizik muayenede görülmesi ile konur. Günümüzde pilonidal sinüs hastalığının tedavisinde temel cerrahi yaklaşım, hastalıklı bölgenin tamamen eksize edilmesi ve oluşan defektin değişik tekniklerle kapatılmasıdır. En sık uygulanan cerrahi teknikler; Primer kapama, marsupializasyon, Karydakis ve Limberg flebidir. Bu derleme yazısında pilonidal sinüs hastalığının tanı ve tedavisi ile ilgili güncel bilgiler tartışılmıştır.


Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Orhan Bat, Özlem Akça, Fatih Mete. Pilonidal Sinus Disease. Haydarpasa Numune Med J. 2014; 54(1): 57-62

Corresponding Author: Bülent Kaya, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale