ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Resons of Conversion to Open Procedure in Delayed Laparoscopic Cholecystectomy Followin Acute Cholecystitis [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 123-126

Resons of Conversion to Open Procedure in Delayed Laparoscopic Cholecystectomy Followin Acute Cholecystitis

Ömer Faruk Özkan1, Ediz Altınlı2, Neşet Köksal3, Atilla Çelik4, Mehmet Ali Uzun1, Münire Kayahan4, Ersin Ergün5, Ersan Eroğlu5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Doçenti, Şef Yardımcısı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Doçenti, 2. Genel Cerrahi Klinik Şefi
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Asistanı

INTRODUCTION: The aim of this study is to assess the reasons for conversion to open procedure in acute cholecytitis treated medically for an interval of 6-8 weeks.
METHODS: Between 2004 and 2009, patients whom were medically treated due to acute cholecystitis operarated following 6-8 weeks time interval are retrospectively evaluated. The cases which were converted to open procedure are recorded. The conversion reasons are retrospectively analyzed.
RESULTS: 86 patients were operated after conser vative treatment of acute cholecystitis. 16 (%18.6) patients had conversion open procedure. The reasons for conversion to open procedure are dense adhesions in 8 cases, discrimation of anatomic landmarks in 2 cases, suspected gallbladder cancer in 2 patients, uncontrolablle hemorrhage in 2cases, suspected another organ pathology in 1 case and suspected duodenal injury in 1 case.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The appropriate timing for operation in the treatment of acute cholecystitis remains controversial. If it is necessary, conversion to open procedure during early or delayed interval laparoscopic cholecystectomy following acute cholecystitis could be done.

Keywords: Acute cholecystitis, delayed interval laparoscopic, cholecystectomy.

Akut Kolesistit İçin Yapılan Geç Laparoskopik Kolesistektomide Açığa Geçiş Nedenleri

Ömer Faruk Özkan1, Ediz Altınlı2, Neşet Köksal3, Atilla Çelik4, Mehmet Ali Uzun1, Münire Kayahan4, Ersin Ergün5, Ersan Eroğlu5
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Uzmanı
2Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Doçenti, Şef Yardımcısı
3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Doçenti, 2. Genel Cerrahi Klinik Şefi
4Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Uzmanı, Başasistan
5Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye, Genel Cerrahi Asistanı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada amacımız; akut kolesistit nedeniyle konservatif tedavi alan ve 6-8 hafta sonra cerrahi tedavi planlanan hastalarda laparoskopik cerrahi sırasında açığa geçiş nedenlerinin irdelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2004 –2009 yılları arasında akut kolesistit nedeniyle medikal tedavi alan ve 6-8 hafta sonra ameliyat edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Laparoskopik olarak başlanan ameliyatlardaki açığa geçiş nedenleri irdelendi.
BULGULAR: Ameliyat edilen 86 hastanın 16’sında (%18.6) açığa geçildi. 8 hastada intraabdominal yapışıklıklar, 2 hastada anatomik yapı ların ortaya konulamaması, 2 hastada safra kesesi kanseri şüphesi, 2 hasta kontrol edilemeyen kanama ve birer hastada diğer organ patolojisi ile duodenum yaralanması şüphesi nedeni ile açığa geçildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut kolesistitte ameliyat zamanlaması tartışmalıdır. Erken veya geç planlanan laparoskopik kolesistektomide gerektiğinde açığa geçmekten kaçınılmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut kolesistit, geç laparoskopik, kolesitektomi.

Ömer Faruk Özkan, Ediz Altınlı, Neşet Köksal, Atilla Çelik, Mehmet Ali Uzun, Münire Kayahan, Ersin Ergün, Ersan Eroğlu. Resons of Conversion to Open Procedure in Delayed Laparoscopic Cholecystectomy Followin Acute Cholecystitis. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 123-126

Corresponding Author: Ömer Faruk Özkan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale