ISSN: 2630-5720 | E-ISSN: 2687-346X
Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Tarsal Tunnel Syndrome: Review of The Literature [Haydarpasa Numune Med J]
Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 151-158

Tarsal Tunnel Syndrome: Review of The Literature

Tuncay Kaner1, Taşkan Akdeniz2, İbrahim Tutkan3
1Pendik Devlet Hastanesi, Nöroflirurji Kliniği, İstanbul
2Delta Hospital, Nöröflirurji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroflirürji Kliniği, İstanbul

Tarsal tunnel syndrome is an uncommon compression neuropathy of posterior tibial nerve and occurs in tarsal tunnel behind the medial malleolus. This article will review the anatomy, causes, clinical presentation, diagnosis, treatment and the result of treatment with the published reports.

Keywords: Tarsal tunnel syndrome, compressive neuropathy, posterior tibial nerve.

Tarsal Tünel Sendromu: Literatürün Gözden Geçirilmesi

Tuncay Kaner1, Taşkan Akdeniz2, İbrahim Tutkan3
1Pendik Devlet Hastanesi, Nöroflirurji Kliniği, İstanbul
2Delta Hospital, Nöröflirurji Kliniği, İstanbul
3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroflirürji Kliniği, İstanbul

Tarsal tünel sendromu posterior tibial sinirin medial malleol seviyesinde tuzaklanması sonucu ortaya çıkan nadir bir tuzak nöropatidir. Bu makalede tarsal tünel sendromu literatür eşliğinde anatomi, etiyoloji, klinik bulgular, tanı, tedavi ve tedavi sonuçları ışığında değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Tarsal tünel sendromu, tuzak nöropati, posterior tibial sinir.

Tuncay Kaner, Taşkan Akdeniz, İbrahim Tutkan. Tarsal Tunnel Syndrome: Review of The Literature. Haydarpasa Numune Med J. 2010; 50(3): 151-158

Corresponding Author: Tuncay Kaner, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale